Referat fra medlemsmøte Onsdag 08. juni 2011 – 10 GHz v/LA4GF Frode

LA4GF har sammen med LA4EF bygget opp et par 10 GHz stasjoner, og fortalte om prosjektet og demonstrerte utstyret denne Onsdagskvelden

Kveldens tema var 10GHz aktivitet i teori og praksis med gruppens viseformann LA4GF Frode som foredragholder, og LA4EF medhjelper og deltager i 10 GHz prosjektet.

08062011 4gf a

Frode tok for seg 10 GHz båndet med litt histore og litt teknisk baggrunns-stoff. Foredraget finnes forøvrig som nedlasbar PDF fil nederst på denne siden.

LA4GF og LA4EF hadde med seg 2 stk. 10 GHz transceivere basert på Gunnplexere, samt FM mellomfrekvensforsterkere og endel styringselektronikk. Vi fikk også en praktisk demonstrasjon.

En av utfordringene hadde vært å lage tilfredsstillende FM-mellomfrekvensforsterkere som kan fungere i det sterke elektromagnetiske feltet vi har i nærheten av Tryvann (der både -4GF og -4EF bor).
Helst ønsker vi en MF på rundt 30 MHz (og den må bygges). I mellomtiden forsøker vi å finne en rolig “flekk” i bunnen av FM kringkastingsbåndet og benytter kringkastingsradioer av rimelig god kvalitet kunne Frode fortelle.

MF-frekvensen fremkommer som differensen mellom senderfrekvensene til de to transceiverne, og da de vanskelig kan tunes elektronisk mer enn ca. 100 MHz, er det ikke så mye spillerom når MF frekvensen er rundt 80 MHz. 30 MHz gir vesentlig bedre fleksibilitet, og er benyttet som standard i Tyskland og UK.

Ved demonstrasjonen i Oslogruppen var utstyret så langt unna senderne på Tryvann at det gikk helt greit.
Hittil har Gunnplexernes horn-antenner blitt brukt, og det vil bli tester av rekkevidden med disse under forskjellige forhold før prosjektet går til neste skritt og benytter paraboler.

Husk sendereffekten er bare ca 15 mW, men ved fri sikt kan det oppnås forbindelse over betydelige distanser.

Det er krevende nok å kalle CQ på 23 cm, men på 3 cm er det dødfødt!

Takk til Frode for interessant foredrag !

08062011 4gf b
08062011 4gf c