Referat fra medlemsmøte 02. mai 2007

Følgende stod på programmet denne første Onsdagen i Mai:

Valgkomiteen i NRRL har ordet.
LA3ST Stein som sitter i valgkomiteen i NRRL, informerte om hva valgkomiteen har arbeidet fram,
før fristen gikk ut for å melde inn kandidater til årets valg.

Hva skal skje i framover på gruppelokalet.
Formannen LB9GE Trond fortalte om planene framover. Styret har lagt opp til endel dugnader, junkauksjon oppsett av antenner, og hva slags typer antenner som skal opp etc.

Trond sin presentasjon ble presesntert som en powerpoint 

Datoer å sette av i kalenderen utover våren sommeren er:

tirsdag 8.mai – Kl. 1800 Dugnad på Rommen – Montere nye bord i møterommet.
onsdag 9. mai – kl. 1800 Dugnad i bunkersen i Gdalsvei på Tåsen. Rydding og klargjøring før Junkauksjon.
Vi ta sikte på å kaste noen lass på dynga.

onsdag 16. mai Medlemsmøte -Hobbydag
onsdag 23. mai Drop in
onsdag 30. mai STOR JUNKAUKSJON Godals vei på Tåsen
onsdag 06. juni Drop in
onsdag 13. juni Sommeravslutning med pølsegrilling

Onsdag utover sommeren vil det stort sett være “Drop in” kl. 1900.
Avhengig av behov vil det vil det også bli avholdt endel dugnader på Tirsdager – Følg med på WEB og
på Mandagssendingene for oppdagert informasjon.

LB9GE Trond