Raspberry PI prosjekt i Oslo-gruppen

Kurset starter opp onsdag 1. mars og går på de følgende drop-inn kveldene fra kl. 1800 til 2100.
Påmeldingsskjema finnes på LA4Os nettside, rett over denne artikkelen !

Prosjektet består av to hoveddeler:

– Først en introduksjon til Prosessoren, operativsystemet, og programmering i Linux.
Vi regner med tre kurskvelder til dette, slik at vi blir i stand til å programmere og bygge anvendelser
som man er blitt enige om.
– Deretter går vi løs på anvendelsene, som kan være Remote avlesing av parametre
som trykk, temp, etc. eller for eksempel bilder fra et kamera., eller mye annet.
Hvor lenge vi vil holde på med dette avhenger av deltagernes interesse (og kursleders tid og
anledning).
Steinar vil vise til nettsider på internet med info som er forståelig for begynnere, slik at man kan
arbeide på egenhånd mellom kurskveldene.