Referat fra medlemsmøte Onsdag 8. november 2017 – Støyproblemer og IARU aktiviteter relatert til dette v/LA9QL Tore

Møte ble åpnet av kassereren Jan LA3PK.
Han gratulerte Oslogruppen/NRRL med nytt elektronisk låssystem som gir en mer fleksibel adgangsløsning, viser historikk på hvem som har besøkt lokalene og forenkler situasjonen dersom en skulle miste sitt nøkkelkort. Det er installert nye låser på inngangsdør og lager med adgangsmuligheter etter behov. Systemet administreres av Pål LA6CSA.
Foredraget denne kvelden:
Den økende støyen i radio-spekteret er en stor trussel for all radiokommunikasjon. LA9QL Tore er leder for den permanente EMC-komité i IARU Region 1.

Deretter ble det rettet fokus mot Oslogruppens julebord. Dersom dette skal avvikles etter tradisjonelt mønster må noen melde seg som deltaker i en arrangementskomite.
Dagens foredragsholder var LA9QL som er leder for den permanente EMC-komité i IARU Reg. 1.

De viktigste organisasjonene IARU (NRRL) forholder seg til er:

ITU (International telecommunication Union)
IEC (International Electrotechnical Commission) El sikkerhet
CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications)
CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) Setter krav til el. apparater
NEK (Norsk Elektroteknisk Komitee) Mottar EU direktiver men Norge har stemmerett i IEC NRRL er her representert ved Halvor, LA7BO
Siste resultater fra CISPR:
• Vurdering av grenseverdiene vis-a-vis multiple
støykilder
• Støykrav til ALLE porter på utstyr (generelle I/O porter)
• Støykrav til lavvolt DC-anlegg
Dagens hovedfokus er:

Wireless Power Transmission (WPT) for EL-biler
Problemet er høy effekt (7.7 kW to 22 kW i boliger) , modulert carrier (harmoniske) og etter hvert mange enheter. Eksempelvis vil et anlegg på 4MHZ kunne gi et støynivå på S9+30db på 10 meters avstand. Photo Voltage (PV) – Solcelle anlegg

Det er definert en standard på AC siden men ikke DC delen av anleggene som kan bli store og dekke hele tak. Men ofte er det enkle midler som skal til. En radioamatør fikk redusert støyen fra S9+15 til S2 ved innsetting av en kondensator og ferritt i anlegget. Så her er det en slåsskamp med leverandørene som stadig vil kutte komponenter.

Power Line Communication. (PLC)
I Norge har Lys Kraft eksperimentert noe her. Andre aktører har visstnok spunnet fiber omkring kraftlinjene.

Andre plagsomme støykilder er:

• Plasma-TV (og andre Plasma skjermer) Tatt ut av produksjon men mange er i bruk
• ADSL / VDSL / VDSL+ / G.fast
• Vind turbiner som genererer store effekter
• DC/DC-Converters inkl. LED
• Power Supplies

I enkelte land som Holland eksperimenteres det nå med DC kraftforsyning til boliger.
Dersom det oppdages støy må det handles raskt ettersom forbud / lovgivning vanligvis ikke ha tilbakevirkende kraft. Slik at utstyr som er produsert vi fortsatt kunne være i bruk og generere støy lang tid fremover. Eksempelvis plasma TV

Problemet er at det i dag er mange støykilder som samlet gir store utslag for radioamatørene.
Importørene har ansvar for at lover og regler overholdes. Eksempelvis har Clas Ohlson har opprettet egen EMC lab for å kontrollere at kravene opprettholdes.

Stor takk til dere i NRRL’s EMC komite: Halvor (LA7BO), Ole (LA2RR), Ralph (LA5QEA) Tore (LA9QL) som sloss for at støynivået skal holdes nede.

Jan LA3PK

Bildet under viser LA9QL (helt til høyre)  på talerstolen, hvor han legger fram det norske forslaget om støymåling, under IARU region 1 konferansen i September. 

Dessverre har vi måtte fjerne dette bildet da vi tydeligvis må innhente spesifikk tillatelse til publisering på Oslo-gruppens sider !