Referat fra medlemsmøte Onsdag 22. november 2017 – Hvordan komme i gang på digitale modes – fra RTTY til FT8 v/LA4LN Tom

Hvordan komme i gang på digitale modes fra RTTY til FT8 v/ Tom LA4LN

Møtet ble åpnet av viseformannen LA7WRA Peter.

Han ga ordet raskt videre til kveldens foredragsholder LA4LN Tom som gjennomgikk de ulike digitale modulasjonsformene:
Referatet er nå oppdatert med link hvor du kan se hele presentasjonen til Tom

22112017 4ln3

Du finner foredraget til LA4LN Tom ved å klikke HER

RTTY (Radio Tele TYpe)
Moden ble utviklet gradvis fra tidlig på 1900 tallet og tatt i kommersiell bruk fra 1930 årene. To bærebølger på forskjellig frekvens nøkles ved frekvens-skift (FSK = Frequency Shift Keying) eller to SSB-modulerte toner (bruk USB) som på forskjellige frekvenser nøkles ved frekvens-skift (AFSK = Audio Frequency Shift Keying). Separasjonen mellom frekvensene skal for amatørradio være 170 Hz – laveste frekvens kalles MARK; øverste kalles SPACE Frekvensene er oftest 2125 og 2295 Hz. Hastigheten av frekvens-skiftet er for amatørradio anbefalt å være 45,45 baud = bits per sekund.
Fjernskriveralfabeter består av 5 bit-alfabet (32 karakterer) + 1 start-bit+ 2 stopp-bit= 8 bit, som skiftes mellom bokstaver og tall/tegn.
Opprinnelig brukte man gamle raklende fjernskrivere, mens man i dag sender RTTY direkte fra transceivere eller tilkoblede log programmer.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange med 7 bits og 128 kombinasjoner (karakterer) ble introdusert i 1963, og oppdatert i 1967 og 1986 med 95 kodete trykkbare karakterer. I tillegg hadde den originale ASCII- spesifikasjonen inkludert 33 ikke-trykkbare kontrollkoder med opprinnelse fra fjernskriver-maskiner, som nå ikke brukes.
RTTY og ASCII i praksis
Noen oppfatter RTTY og ASCII sendt som FSK eller AFSK som langsomt ved 45 baud, og modulasjonsformen er karakterisert som “live with the errors” – lev med feilene. Derfor sender man samme informasjon flere ganger, med håp om at noe kommer frem.

AMTOR
AMTOR er en asymmetrisk protokoll, hvor sender-stasjonen sender en halvt sekunds “burst” (puls) med 3 karakterer, 21 bits lang, ordnet på en bestemt måte. Mottakende stasjon sender en kortere puls tilbake, med enten ACK (ACKnowledge = akseptert, hvis de 21 bitsene er ordnet riktig) eller NAK (Non-AcKnowledge = ikke akseptert, hvis feil). AMTOR kan også sende “en-veis” med feilretting, såkalt FEC (Forward Error Correction): Teksten stykkes opp, og 2 kopier av teksten sendes ut hele tiden. Mottakerens dekoder kan hele tiden kontrollere om riktig tekst er mottatt, ved å sjekke om 2 kopier av teksten er like. Mest populært 1983 – 1991.

PAKKERADIO (AX.25)
Det sendes ut en pakke, bestående av 256 stk.8-bits ASCII-karakterer, innpakket mellom et start-flagg og et stopp-flagg pluss en utregnet “tverrsum” av karakterene (kalt CRC = Cyclical Redundancy Check). Mottakende TNC regner selv ut CRC (“tverr-summen” av karakterene, og sender tilbake ACK (hvis ” tverrsummene ” er like) eller NAK (hvis mottatt og utregnet ” tverrsum ” er forskjellige). 

PSK = Phase Shift Keying = faseskift-nøkling
Anvendt av SP9VRC i SLOWBPSK (BPSK = Binary PSK),og i desember 1998 lansert med bare 31 Hz båndbredde av G3PLX som PSK31. Oftest brukes BPSK31, uten feilretting. QPSK (Quadrature PSK) bruker 4 faser i stedet for 2 faser, og har innebygget FEC (Forward Error Correction).

Andre utviklede løsninger.
G-tor, Pactor, Clover, MT-63, MF SK-16, MT-63

WSJT (Weak Signal Jim Taylor)
Jim Taylor, K1JT, vant i 1993 Nobelprisen i fysikk.
Jim kjente til svake radiosignaler fra NASA’s sonder i verdens-rommet, som skulle mottas med mye støy på Jorden. Teknologien som ble utviklet for å motta slike signaler har K1JT videreutviklet til radioamatørformål. Her kan man motta svake signaler som til dels ligger under støygrensen. Siste utviklede mode er FT-8.

Sluttkommentar
Digitale modes er mye benyttet av radioamatørene. I den senere tid er spesielt FT-8 er blitt meget populær. Og mange radioamatører er nå å høre på «FT8», ettersom moden passer godt inn i en periode med dårlige kondisjoner og få solflekker. Medvirkende årsak til økningen i «LA» er nok også Toms artikler i Amatørradio.

22112017 FT8 4ln 1

22112017 FT8 4ln 2 Takk til LA4LN for bildeeksempler på FT – 8

 

Stor takk til LA4LN for hans engasjement og nå også for et flott foredrag i Oslogruppen.

Jan LA3PK
Tekst og bilder: LA3PK Jan Helge