Inntrykk fra antennedugnad på LA4O Onsdag 25. oktober 2017

Medlemsmøtet denne onsdagen var viet til antennedugnad, hvor målet var å få satt op Stepp IR beamen igjen.
Deler til antennen var ankommet for endel uker siden og nå var det på tide å få opp antennen før vintereren setter inn for fullt.
LA8OKA Martin ledet arbeidet, og det var relativt godt med folk på taket.

Som takk for innsatsen bød styret på ekstra bevertning i form av varme pølser med tilbehør denne Onsdagen.

 

25102017 Midt elementet

Driver elementet inne i vifterommet.

 

25102017 Gutta i vifterommet

Noen av dugnadsgjengen…

 

25102017 Step IR controller

Først litt kalibrering

 

25102017 Stor spenning er ant OKDugnadsgjengen følger spent med mens LA8OKA Martin måler SWR

 

25102017 Måling neeei forts feil

Neeei – fortsatt noe feil …….da må antennen ned igjen !

 

Foto: LA1KP Øivind