NRRL Telefonitest 2018 – 17. og 18. november

Bli med på NRRL Telefonitest!

Testen avholdes lørdag 17. november og søndag 18. november.

NRRL Telefonitest er en avslappet contest hvor man skal oppnå flest mulig kontakter med flest mulig stasjoner og flest mulig “bildistrikter” i Norge. Testen går over tre tidsperioder og i hver periode skal man altså samle QSO’s og bildistrikter.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telefonitest samt å gi trening i operasjonsteknikk og telefoniprosedyrer. Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode. Kun SSB kan benyttes.

Vi vil spesielt oppmuntre nye radioamatører som enda ikke har våget seg på dette med testkjøring til å delta, da dette er test hvor alle tar hensyn til hverandre. Dette er en test både for eksperter og ferskinger og de fleste deltar fordi det er moro!

Hvordan foregår contesten:

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av rapport og serienummer fra 001 etterfulgt av bilregistreringsbokstavene for det distriktet det opereres fra.
Eksempel: 59 001 JC

Gjeldende bilregistreringsdistrikter for Oslo og Akershus:

BL Asker og Bærum
BC Follo
CV Jessheim
CC Romerike
DA Oslo

Testperioder:

Periode 1: Lørdag kl 13.00 – 15.00 UTC
Periode 2: Søndag kl 07.00 – 09.00 UTC
Periode 3: Søndag kl 13.00 – 15.00 UTC

Frekvenser:

80 m:
3600 – 3650 kHz
3700 – 3770 kHz

40 m:
7060 – 7100 kHz
7130 – 7190 kHz

Logging:

Se oppsett av NRRL TELEFONITEST i N1MM Logger+ her

Last ned reglene for NRRL Telefonitest her