Inntrykk fra Dropi in møte med program 19. august 2009 – E44M

iz0btv aDenne Onsdagen hadde vi som anonsert på WEB besøk av IZ0BTV Simone, som viste bilder og fortalte fra ekspedisjonen med callet E44M til Palestina.

Det var møtt fram ca. 15 medlemmer til denne “drop in” kvelden, og etter at IZ0BTV Simone hadde fått kaffe og sett seg om i lokalene var det klart for presentasjon fra E44M ekspedisjonen til Palestina.  Kanskje ikke det mest eksotiske QTH’et for en ekspedisjon, men utfordringen lå i å få tillatelser til å kjøre radio og å få utstyret inn i landet.

Simone kunne fortelle at ekspedisjonen var planlagt i noe tid og at det tok mye tid og ressurser å skaffe tilveie de nødvendige tillatelser. Når de først var på plass var også oppstått en vanskelig situasjon med krigslignende tilstander i landet, uten at ekspedisjonen ble direkte berørt av dette annet enn et høyt sikkerhetsnivå og mange kontroller og bevæpnet personell i gatene.

Ekspedisjonen innstallerte seg i toppetasjen på et hotel….. problemet var bare at det var heismaskiner som genererte mye støy.. og at hotell-ledelsen ikke syntes det var noen farbar vei og holde heisene i ro….

Til tross for dette, som tabellen under viser fikk de kjørt en god del kontakter, de lærte mye og gjengen ser fram mot nye ekspedisjoner.

Takk til Simone for et interessant foredrag !

-1kp

e44m

3244546544 c6a232cdff