Referat fra medlemsmøte Onsdag 9. Februar 2005 – Befaring mulige nye gruppelokaler

Befaring i mulige nye gruppelokaler på Ekeberg


Det var svært godt frammøte til tross for vind og sludd denne Onsdagskvelden. Styret hadde sørget for varme lokaler, kaffe og julekake, så at det var dårlig vær ute -gjorde ingenting for de av oss som hadde funnet veien til de lokalene som kan bli gruppens nye tilholdssted i årene framover.
ekeb3pd 2005Etter at de godt over 30 frammøtte hadde fått sett seg om i lokalene, drukket kaffe og diskutert alternative muligheter for disponering av rommene, var det klart for en orientering fra formannen LA6OKA Steinar og prosjektleder LA3ST Stein.

Steinar gikk raskt igjennom de faktiske forhold vedrørende lokalene, godt supplert av Stein LA3ST. Som svar på spørsmålet om dette var lokaler flertallet av medlemmene kunne tenke seg som nye lokaler, var svaret applaus til styret for vel utført jobb så langt.
Selv om det gjenstår å avklare en god del detaljer med kommunen som utleier, synes det klart at alle de frammøtte medlemmene klart støttet styret i dets arbeid med å få til en leieavtale med kommunen for disse lokalene. Det er helt klart at det vil kreve et betydelig antall dugnadstimer for å sette lokalene i brukbar stand.

ekeb4pd 2005Det er helt klart at det vil kreve et betydelig antall dugnadstimer for å sette lokalene i brukbar stand. Videre er det behov for renovering av det elektriske anlegget og en oppgradering av kjøkken fasiliteter og toalett, noe som vil føre til et betydelig økonomisk utlegg for gruppen.

De frammøtte var allikevel av den oppfating at dette var et prosjekt styret fikk full støtte til å gå videre med. Dette forutsatt at man kunne få en leieavtale hvor dugnadsinnsatsen i en viss grad ble verdsatt fra utleiers side.

Dette begrunnes fra medlemmenes side ut fra den svært beskjedne kompensasjonen gruppen ble tilgodesett med for den betydelige oppgraderingen medlemmene utførte som dugnadsarbeid i lokalene på Linderudkollen.

 

 

ekeb1pd 2005

ekeb2pd 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningen i lokalene virket umiddelbar god, folk fant seg tilrette, og det kom etterhvert mange kreative og positive forslag til hvordan man kunne utnytte lokalitetene best mulig med tanke på bygging av radiorom, gjennomføring av kurs, temamøter, prosjektmøter og medlemsmøter , samtidig som stedets egenart kunne bevares.

LA2GLA Kristian etterlyste flere deltager til sambandsoppdraget i forbindelse med Rally Finnskog, og gruppens valgkomite med LA1KP i spissen etterlyste forslag til kandidater til styret for kommende periode.

Takk til LA8PD Leif for bilder


LA1KP Øivind