Referat fra medlemsmøte Onsdag 12. januar 2005 – Orientering Rally Finnskog og LA4O’s APRS prosjekt

Orientering om årets Rally Finnskog v/ Sambandsgruppen. Orientering om Oslogruppens APRS prosjekt v/APRS komiteen. Orientering om gruppelokaler v/Styret

Stort frammøte til årets første møte i Oslogruppen. Viseformannen LA2GLA Kristian ønsket velkommen og ga ordet til LA1KP som orienterte om APRS prosjektet som Oslogruppen er igang med.

APRS prosjktet
LA1KP orenterte først litt om bakgrunnen for prosjektet, og om de valg av løsninger man så langt har satset på.
Prosjektet går ut på å bygge opp et sett med APRS utstyr for bruk i Nødsamband- og sambands- sammenheng. Midler er tildelt fra NRRL’s nødsambandsfond, men dessverre gjør treg saksbehandling fra NRRL’s side at framdriften blir tregere enn det som hadde vært ønskelig.
LA6MW ga også en fin orientering om mulighetene det legges opp til med tanke på fjernstyring og meldingsutveksling.
Prosjektet har også behov for flere medarbeidere og interesserte bes melde seg til prosjektgruppen’s formann LA1KP.

Følg med på utviklingen i APRS prosjektet på prosjektets sider her på LA4O sidene.

Rally Finnskog
LA2GLA tok så over og orienterte om årets store vinterlige sambandsoppdrag i forbindelse med Rally Finnskog.
Rally’et er lagt til helgen 25-26 februar. Oslogruppens oppdrag i år blir et rent sikkerhetssamband.
Interessen for å være med på dette sambandsoppdraget er stor, og det er allerede mange operatører på listen til Kristian. Vil du være med på dette oppdraget er det fint om du melder deg til Kristian så snart som mulig.
Det vil bli annonsert og avholdt et briefingmøte før oppdraget finner sted.

Følg med på Oslogruppens sambandssider.

Gruppelokaler
LA3ST Stein orienterte så litt om framdriften med hensyn til nye gruppelokaler. Styret har nå god dialog med kommunen og det ser ut til at gruppen kan komme inn i nye lokaler iløpet av vinteren. Styret ønsker ikke å gå ut med detaljert informasjon på dette tidspunkt, siden det foreløpig ikke foreligger noe skriftlig forslag til avtale med kommunen.
LA3ST Stein fikk applaus for sitt store og tålmodige arbeide i denne saken.

LA1KP