Månedens bilder – historie Januar 2018

Hei
Denne gangen blir det litt histore fra LA  – The NRRL bulletin 1937  – NRRL’s medlemsblad på den tiden
( Redaktører for bladet var LA6A Lars Heyerdal og LA5H Anton Klaveness )

Oslogruppen var aktiv med samband og gjorde tydeligvis en god innsats med sambandsoppdrag – resultatservice også den gangen:

Tekst s 1 Samband 1937 edit 

                                                                                                            Spalte 1                                    

Spalte 2

 

Kart Samband 1937 edit

Sammensatt og tilpasset av LA1KP Øivind