Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. september 2012 – DAB v/ Christian Strøm

19092012 DAB logoDenne kvelden hadde vi besøk av Christian Strøm fra Norkring.
Christian jobber på dagtid som Broadcast System Architect og om kvelden som frivillig fartøysjef i Redningsselskapet.

19092012 dab 2 3pkDAB (Digital Audio Broadcasting) er opprinnelig et EU prosjekt der man hadde som målsetting å utvikle et nytt digitalt kringkastings system for lyd som skulle ha god stabilitet, støyfri mottaking og være godt egnet for mobilt/portabelt bruk. Lydkvaliteten er i tråd med CD kvalitet. Christian hadde med noen lydprøver der gruppens medlemmer hadde store problemer med å høre forskjell på CD og DAB. DAB nettet blir billigere å drifte da man klarer seg med færre sendere. Systemet er stadig under utvikling, tilsvarende internett.

Mange kanaler og tjenester sendes samlet (flettes sammen) i et multipleks. Typisk overføringshastighet er 32-192 kbs.

19092012 dab 1 3pk

PÅ FM trenger hver sender en egen frekvens, lytterne plages med interferens og refleksjoner forstyrrer. På DAB brukes samme frekvenser i hele nettet og refleksjonene bedrer signalet. Dvs. at senderne hjelper hverandre med å dekke områder som ligger langt fra sendepunktene. Dette kalles «Network Gain»

Antall solgte DAB sendere:
2008 42.000 stk
2009 66000 stk
2010 81000 stk
2011 135 000 stk.
Altså stadig stigende omsetning.

Fordelingen på radiotyper var i 2011:
9000 stasjonære anlegg
92000 bordradioer
26000 bilradioer
8000 bærbare enheter

Kun et fåtall biler selges i dag med DAB radio, men de fleste merker tilbyr plug in løsninger som kobles til den analoge FM radioen.
19092012 dab 3 3pk

FM nettet skal etter planen fases ut i 2017.
Konsekvensene blir:

· Øket mangfold for norske radio lyttere, spesielt i distriktene

· Bedre kanaltilbud langs veiene

Men dekningskravet på 90% må innfris før FM senderne stenges. Her har også veivesenet en utfordring med utbygning i tunellene.

Det kom svært mange spørsmål fra salen, og seansen varte dobbelt så lenge som planlagt. Takk Christian dette var interessant og oppklarende.

32 medlemmer signerte protokollen denne kvelden.

LA3PK