Referat fra medlemsmøte 22. august 2018

Forberedelse til «Field day» 2018 v/Bill LA8FTA

Møtet ble åpnet av formannen Peter LA7WRA. Det ble opplyst at informasjonsmøte om lisenskurset finner sted neste onsdag, 29. august kl. 18.00. Læreboken og NRRL sitt kursopplegg vil hovedsakelig bli benyttet. Denne gangen prøves det ut et intensivkurs med forelesning på torsdager hver uke. Vi håper på at medlemmene sprer budskapet og er behjelpelig med å finne frem til kandidater.

Oslogruppen vi delta på årets “Skaperfestival” 8. september. Vi vil være representert ved Frode LA4GF og Torbjørn LA4ZCA som også representerer Tekna. Hensikten er å få ungdom interessert i teknikk og amatørradio. Arrangementet finner sted på Deichmanns bibliotek som synes å være et godt QTH ettersom det aktuelle lokalet har glasstak. Det er ønskelig at flere radioamatører stiller opp. Ta gjerne med selbygger «kits» som kan vises frem.

Liastua er opptatt med et kommunalt arrangement i år. Årets Field day blir derfor lagt til Trollvannstua, Grefsenkollen. LA3PK, LA8FTA og LA4GF har hatt møte med innehaverne som ønsker oss velkommen. Vertskapet ønsker at vi benytter oss av kafeteriaen i åpningstiden, hvor det serveres kaffe, vafler, bagetter, mineralvann og dagens suppe i åpningstiden. Kafeteriaen ligger ca. 100m fra vårt planlagte teltoppsett.

Vi trenger operatører til følgende bånd: 160 og 80 m, 60m, 40m, 20m,15m-6m + 2m og evt. 70cm
Alle må logge på PC med N1MM+ som blir satt opp med router og nettverk
Det er ønskelig at operatørene bidrar med en liten rapport.

QTH et ligger høyt over Oslo, det er nesten fri sikt til sør og vest, mange trær til trådantenner, tilgang til kiosk (kl 11-16) og WC samt lett adgang med bil og kort vei fra parkeringsplassen

Oppmøte fredag 31. august på Rommen kl. 18.00 for transport av materiell til Trollvannsstua.
Selve radio operasjonen finner sted kl. 13.00 UTC lørdag til kl.13.00 UTC søndag.
 
Formålet med field day-aktiviteten er å fremme rekruttering av nye radioamatører og medlemmer til NRRL, samt å styrke samarbeidet mellom norske og nordiske radioamatører. Field day gir også radioamatørene trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det offentlige el-nettet, og med midlertidig oppsatte antenner. For mange grupper har field day også blitt en god og viktig tradisjon, hvor medlemmene bidrar med entusiasme, evne til improvisasjon og radiokjøring. Field day-aktiviteten er ikke bare radiokjøring, men også en sosial sammenkomst i gruppen.

Vel møtt!

Jan LA3PK

 Årets Field day: Blått felt viser telt plassering og røde streker planlagte antenner