Etterlysning av logger fra LM11SKI

Etterlysning av logger…

lm11ski forside

Logger fra LM11SKI
Vi savner fremdeles noen logger fra operatører som har kjørt LM11SKI. Vi trenger disse så raskt som mulig. Vi har SWL-kort som skulle vært besvart, men som ikke kan besvares før de siste loggene er mottatt.

Logger kan leveres på Rommen eller sendes til LA6CSA Pål på la6csa@la6csa.no