Referat fra medlemsmøte Onsdag 30. august 2017 – Nødsamband v/LA4PGA Trond

Møtet ble åpnet av formannen Frode LA4GF som minnet om kommende field day på Liastua som ligger nord i Oslo. Rigging starter fredag ettermiddag (1/9) og LA4O vil være aktiv fra lørdag kl. 15 til søndag på samme tid i hht. retningslinjene for field day operasjon. Noen personer må overnatte for å passe på utstyret. Han oppfordret flest mulige til å stikke innom Liastua denne week-enden.

Så ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Trond.

30082017 samb bNRRL samband Oslo & Akershus (NSOA) er en felles beredskapsorganisasjon for Oslo, Follo, Asker & Bærum, Nedre Romerike og Gardermoen.

Ca. 25 radioamatører er i beredskap og vi er ofte på plass med 2-3 mann innen en time etter at alarmen er utløst. Det var ca. 25 skarpe oppdrag i 2016.. Alarmering skjer via Telemeny.

NSOA bidrar med:

• Punkt til punkt samband over store avstander uten bruk av offentlig infrastruktur.

• Tracking (sporingstjeneste) av redningsenheter fra alle involverte organisasjoner og etater.

• Bistand til samband ved øvelser, aksjoner og katastrofer.

• Formidling av nødmeldinger.

I tillegg kan vi nevne spesielle oppdrag i nærområdet som:

• Arrangementer i Holmenkollen

• Oslo Marathon

• Oslo Pride

• TV aksjonen

Trond påpekte at mange amatører har bidratt gjennom flere år og at vi nå trenger påfyll av nye krefter. Vi håper er at flest mulige nylisensierte amatører tar utfordringen og bidrar til denne samfunnsnyttige tjenesten.

Jan LA3PK
30082017 Samb a

sambandstjenesten

Bildet under viser at vår deltagelse i samband omfatter veldig mange områder innenfor hobbyen vår. Bli med da vel !

23082017 om samband