Ungdoms og nybegynnergruppa har møte 02. november 2009

Det planlegges nå aktiviteter i november og desember
Da tenker jeg at det er på tide å starte opp med litt aktivitet i ungdoms- og nybegynnergruppa igjen.

På grunn av endret turnus på jobb blir det også endring på hyppigheten av disse møtene.

Følgende datoer blir det møter før jul.

Mandag 02/11-2009 Dette faller sammen med sambandsmøte i Oslogruppen, alle er velkommen dit
Mandag 23/11-2009 kl. 1800 – 2000
Mandag 14/12-2009 kl. 1800 – 2000 Her tenker jeg å gå ut et sted å spise, kom gjerne med forslag til hvor.

Det er også tenkt på å legge noe aktivitet til lørdager hvis det er interesse for det.
Jeg ønsker tilbakemelding fra intresserte om hva man kan tenke seg å gjøre.

Jeg er tilgjengelig på e-post: la5fra@online.no eller telefon 988 98 788.
Ta kontakt hvis du lurer på noe, eller har innspill til aktivitet.

73 de LA5FRA
Paul Henrik Wanderås