Referat fra medlemsmøte Onsdag 2. september 2015

Tema for kveldens møte var : Radioplanlegging for mobiltelefoni

Denne onsdagen hadde vi besøk av Jan Erik Stedje som til daglig jobber med radioplanlegging for mobiltelefoni i TeliaSonera.

Vi har dessverre problemer med opplasting av bilder til Web sidene !     Artikler blir derfor inntil videre publisert uten bilder.
Formannen Frode (LA4GF) ønsket velkommen til en fullsatt sal. Han påpekte at etter opprydningsdugnaden trenger gruppen ny materialforvalter etter Bengt (LA6ASA) som har flyttet til Drammen. Han henviste også til field day arrangementet kommende helg og det trengs mannskap til opplasting fredag ettermiddag. Field dayen varer fra 15.00 (NT) lørdag og i ett døgn fremover til 15.00 (NT) søndag. Det legges også inn RPO aktiviteter begge dager. Ansvarlig: LA5OM Steinar.

Så fikk kveldens foredragsholder Jan-Erik ordet. innledningsvis fortale han at det er få mobiltelefon planleggere i Norge, ca. 50, så miljøet er lite. Det er to store aktører i markedet; Telenor og TeliaSonera

Nordisk Mobil Telefonisystem, NMT (1G) ble introdusert i 1981. Frekvensen var 450 mhz. og med FM modulasjon var tjenesten enkel å avlytte. I 1986 ble kapasiteten utvidet med 900 mhz. båndet. En kanal tok 25 khz, og datahastigheten var kun 14,4 kbits.

I 1993 ble GSM (global standard for mobiltelefon) systemet introdusert. Viktige aktører var Elab-Sintef og Televerkets forskningsinstitutt. Lyd og feilkorrigering ble innført. GSM 1800 ble introdusert i 1996. Komprimering av lyd kom raskt slik at det ble mulig med flere brukere per kanal.

UMTS (3G) kom i 2001. Frekvensen er 2100 mhz, og kanalene skilles med ortogonale spredekodere der hver bruker får tildelt en kode ulik fra en annen.
Det benyttes lav effekt i et bredt frekvensbånd og signalene er robuste både mhp frekvens selektive variasjoner og fading.

4Ger en teknologi for fjerde generasjons mobiltjenester i mobilnett, Det er forventet å gi en sammenhengende og sikkerIP-basert løsning som tilbyr stemme, data og multimedia tjenester til brukerne “overalt, uansett tid”. At tjenesten er IP-basert gjør at den skal gi vesentlig høyere hastigheter hva angår dataoverføring enn det tidligere generasjoner har kunnet tilby. 4G er f.eks. ti ganger raskere enn dagens«turbo-3G». Et 4G kommunikasjonssystem kan tilgjengeliggjøres ved å oppgradere eksisterende kommunikasjonsnettverk.

I dag er 1G nettet utfaset, mens både 2G, 3G, og 4G er i bruk. 4G nettet er stadig under utbygging.

Hva er radioplanlegging i praksis?

· Radioplanlegging begynner med behov.
· Så kartlegges området for å sjekke dekningen. Det sendes ut en bil med mobiltelefon i dashbordet slik at bildet blir lik kundens opplevelse.
· Så benyttes prediksjonsverktøy (Astix/Atoll) for å simulere dekning og med forslag til antenneplassering.
· Prosjektingeniør befarer området og kartlegger strøm mulighet, tekniske rom og forhold til grunneier.
· Detaljert oppstartsmøte finner så sted med berørte parter.
· Utstyret monteres og nettet settes i drift.
· Dekningen verifiseres så til slutt

Hva skjer fremover?

· Det blir kamp om frekvensene ettersom operatørene stadig tilbyr høyere hastighet.
· WIFI og mobilnettene smelter sammen
· Dataene fra nettet blir brukt for å bedre kvaliteten i nettet. (Man slipper å kjøre rundt for å sjekke dekningen.)
· Nye tjenester som helseinformasjon og musikk introduseres.

Dette var meget interessant.

Tilbakemeldingen var: «vi skjønte jo hva han sa».     En bedre attest får man ikke! Takk Jan-Erik

-3pk