Inntrykk fra medlemsmøte Onsdag 23. september 2015

Vi besøkte telemuseets magasin på Fet denne Onsdagskvelden

Telemuseets samlinger er bevart i en klimaregulert fjellhall ved Fetsund, ca 2,5 mil nord for Oslo. Magasinet inneholder gjenstandssamling, fotoarkiv, filmsamling, bibliotek med telefonkatalogsamling, tegningsarkiv, avisklipp- og blankettsamling, uniformer og andre spesialsamlinger.
I magasinet finnes en visningssal der viktige deler av gjenstandssamlingen er plassert i åpne hyller.
( Fra telemuseets hjemmesider )

Besøket kom i stand som en følge av besøket i ”Dommedagssentralen” tidligere i år, og magasin og utstilling forvaltes av Telemuseet.

Etter en del plunder med å finne frem på Fetsundveien grunnet omfattende veiarbeid og minimal rettledning via egnete skilter fant vi til slutt en ståldør i fjellet som viste seg å være inngangen.

Der ble vi tatt imot av tre meget hyggelige omvisere: Avdelingsleder Anne Solberg og hennes assistenter Terje Norli og Arve Nordsveen.

Vi (ca 15 fremmøtte) ble inndelt i tre grupper med hver vår omviser og ledet inn i samlingene.

Og det var ikke småtterier! Hallene er enorme og klimakontrollert (tidligere garasjer for Televerkets biler). Samlingene består av flere deler: Gjenstandssamling, fotoarkiv, filmsamling, bibliotek med telefonkatalogsamling, Tegningsarkiv, avis- og blankettsamling, uniformer og andre spesialsamlinger.

Omviserne hadde delt samlingene mellom seg og roterte gruppene slik at vi fikk med mest mulig, men det er så mye interessant at tiden ble knapp.

Helt klart grunn til et gjenbesøk, noe de er åpne for.

Avslutningen besto i kaffe, spandert av Telemuseet, og kaker, medbrakt av oss. En hyggelig prat rundet av det hele.

73 de LA4GF ,Frode