Nytt fra styret 11 okt 2015 – Antennedugnad på Rommen 10 oktober

LA4Odugnad 101015 smlDet var godt oppmøte til antennedugnaden denne Lørdagen, og ny antenne er nå på plass.

Da er antennedugnaden på Rommen ferdig og en ny antenne er på plass. Det var mange som stilte og dugnaden ble effektivt utført!

Det ble strukket ny coax fra shack og opp i masten hvor det ble hengt opp en ny tråd-antenne. Antennen er en «vifte-dipol» som er hengt opp som en relativt «bredvinklet» inverted-v.

På grunn av manko på passende lengder med kurant antennetråd valgte vi i denne omgang å prioritere 60m- og 30m-båndene, hvor vi frem til nå ikke har hatt egnede antenner. Antennen kan evt. enkelt bygges ut til flere bånd ved en senere anledning.

Til våren bør opphenget i mastetoppen vurderes gjort om til å gå via trinse (tilsvarende den eksisterende loopen) slik at antennen kan fires ned for enklere vedlikehold. Coaxnedføring er i påvente av en evt. omgjøring av oppheng i mastetopp midlertidig festet til mast med tape.

Antennen ble målt til å ha relativt lav SWR og den ble testet av Arnfinn som kjørte en 30m CW QSO med Frankrike.

Antennekabel er i shacken merket «Viftedipol 60m og 30m» og er midlertidig satt i Antenneinngang 1 på Icom 7600. Skal antennen bygges videre ut for flere bånd ( 80m og 40m) må en annen løsning evt. velges.

Fullt utbygget vil denne antennen være et et godt tilskudd til LA4O antenneparken, og bedre forholdene for nødsamband på flere bånd.

Takk til alle som bidro til den vellykkede dugnaden og takk til Mikhail LB8CG m. datter som stilte med hjemmebakt russisk kake!

Fortsatt god helg!

Hilsen LB7ZG Bjørn