Referat fra medlemsmøte onsdag 21. jaunuar 2015

Digital tale på amatør-radio – med fokus på System Fusion systemet fra Yaesu, og litt sammenligning med D-star systemet.

Dagens foredrag: Digital voice- med fokus på System Fusion v/LA1KP Øivind

Formannen LA4GF ønsket velkommen. Han påpekte at mange er aktive på D-star, og at det nå er kommet et konkurrerende tilbud gjennom Yaesu’s System Fusion. Oslogruppen har bestilt en System Fusion repeater som forventes levert i månedsskiftet jan/feb 2015.


21012015aKveldens foredragsholder Øivind fortalte at digital voice på amatørradio (DV) ikke er noe nytt. Bla.a har man kjørt DV på HF gjennom mange år ved hjelp av utstyr fra leverandøren AOR, men at det nå etterhvert kommer rene software løsninger for digital voice.

System Fusion henviser til en fusjon mellom gammeldags FM og ny digital modulasjon C4FM (4level FSK).

Oslogruppens nye DR-1XE Fusion repeater skal erstatte LA5OR og repeateren vil fungere på vanlig FM som i dag. I tillegg kan digital moden “System Fusion” benyttes. Sendes et FM signal til repeateren vil den svare på FM. Benyttes DV responderer den på DV. Men repeateren kan programmeres slik at den eksempelvis alltid svarer på FM uavhengig av hvilket signal som sendes inn.

Det er i dag 5-7 Fusion repeatere i LA. På Østlandet, ved Gardermoen, ved Hamar og i Fredrikstad og på Sør-Vestlandet hvor teknisk repeaterforening har bestilt flere nye repeatere som de planlegger å linke sammen.

De nye mobile / bærbare apparatene fra Yaesu formidler både DV og FM. En svakhet er at linkmuligheten til Internett ennå ikke er etablert men det kommer (Wires-X). På sikt forventes det også at D-star systemet og Fusion løsningen integreres, ettersom protokollene er tilgjengelig for alle.

Icoms D-star (digital smart technologies for amateur radio) løsning ble lansert for ca. 7 år siden.
D-star ble utviklet av JARL i samarbeide med bla. Icom og Kenwood i perioden 1999-2001. De første transceiverene var ganske kompliserte å sette opp for å fungere i D-star systemet. Dagens modeller (IC-51 / IC-5100 / IC 7100) har et bedre bruker grensesnitt.

I dag kan D-star benyttes på nesten alle transceivere med 9K6 utgang, med enkelt og rimelig tilbehør ettersom det er mange «bokser» og programvare løsninger tilgjengelig.
Flere har i dag koblet seg til D-star nettet ved hjelp av personlige hot spots, noe som har medført frekvens problemer i de største byene. Det er å håpe at fremtidige hot spots legges til 70cm som har mer plass tilgjengelig. D-star spørsmål kan stilles til «Ham-Tech» ringen som er aktive torsdag kvelder.

System Fusion har en datahastighet på 9600 bps (7200 tilgjengelig) mens D-star har til sammenligning 4800 bps.
Det blir spennende å høre hvorledes lydkvaliteten blir i praksis sammenlignet med «Icom»

Når den nye System Fusion repeateren LA5OR sender på DV vil dette oppleves som støy for de som har transceivere i FM modus. Problemet elimineres ved å benytte tone squelch på mottakeren.

Takk Øivind, solid og oppklarende som vanlig. Så da er det bare å vente i spenning på at den nye LA5OR Fusion repeateren settes i drift.

-3pk

Oslogruppen holder deg oppdatert i tiden !

For de som har kjøpt radio med “System Fusion” benytter vi nå her i Oslo området frekvensen 145.375 MHz for simplex QSO’er, med tanke på å teste systemet i påvente av at repeateren kommer på plass !