Referat fra medlemsmøte onsdag 31.10.2018 – Oppsummering av SAC test v/LA7WRA Peter

Møtet ble åpnet av formannen LA7WRA som også var kveldens foredragsholder.

Kasserer informerte om at mesteparten fra LA0BT’s dødsbo er avhendet, og atter en gang stor takk til enken etter Preben for denne donasjonen. Det ble foreslått at midlene anvendes til en investering som gagner Oslogruppen. Et alternativ kan være transportabelt PA trinn for contests og field days av type Juma 1000. Styret jobber videre med saken.

Før testen ble det satt opp en ekstra Windom antenne som ble trimmet inn. For å få bra SWR måtte feederen strekkes loddrett på antennen. Det viste seg vanskelig å jobbe på taket grunnet sterk vind, således ble Windom antennen strukket fra taket og ned mot noen trær.

Loggføringen ble foretatt ved hjelp av N1MM+ i nettverk.

Gruppen nye Icom IC-7300 skapte problemer ved full effekt ut. I ettertid har det vist seg at en elektrolytt kondensator i Diamond GSV3000 pwr supplyet var defekt, denne er nå skiftet ut av Martin LA8OKA.

Som forventet var operatørene plaget av støy på 80m, mens de andre båndene hadde akseptabelt støynivå.  Et større antall multipiers ville ha medført et bedre resultat. Således bør en operatør frigjøres til å lete etter nye multipliers.

Gruppen sponset kaffe, brus og pizza under testen.

Deltakere:

1. Truls Johansen LA7IJ kjørte 80, 40, 20 og 15m – deltok i hele testen

2. Bil Søbstad LA8FTA kjørte mest 20m på lørdag og søndag (deltok også på 40m hjemmefra 🙂

3. Jan Helge Larsen LA3PK kjørte på søndagen 40m, 20m og 15m

4. Peter Petrov LA7WRA kjørte mest 40m men også 20m, deltok i hele testen

5. Frode Galtung LA4GF hjalp til med Windom antenne oppsett og test forberedelsene på lørdag

6. Trond Bakke LB9GE besørget Windom antenneinstallasjonen, SWR feilsøking, feeder oppsett og test forberedelsene på lørdag

7. Rekrutt Tom Brovoll var med på søndag og fikk prøve seg på å kjøre kontakter (mens det ikke var pileup)

8. Kursdeltaker, rekrutt, var med på lørdag og hjalp til med wifi nett oppsett slik at vi fikk N1MM koblet til de andre stasjonene i N1MM SW-nettverket

Formannen sa seg godt fornøyd med resultatet og at gruppen var i stand til å gjennomføre en test fra Rommen. Samarbeid og godt kameratskap er stadig viktige faktorer i den forbindelse. Vi ser frem til neste test!

Se resultater fra årets SAC-test HER

Jan LA3PK