Nytt fra styret 27. nov 2013 – Det ble avholdt lisensprøve på Rommen 26. November

Jub logo 90 2013smlVi GRATULERER 6 nye radioamatører med lisensen

Det ble holdt lisensprøve i gruppelokalet til LA4O Oslogruppa på Rommen i går kveld.  Resultatet ble 6 nye radioamatører !

De nye er :

LB1HG Tom Ingebrigtsvold
LB1IG Marius Brusdal
LB1JG Arnfinn Roland
LB1KG Håvid Engmark
LB1LG Ronny Solli
LB1MG Mette Roland

Formannen og styret gratulerer !!

De resterende deltakerene på kurset og de som ikke besto denne gangen vil få en ny anledning på et senere tidspunkt.

LA8OKA Martin Storli
Formann LA4O Oslogruppen av NRRL

Legg også merke til at PT nå har begynt å tildele signaturer med “ny” serie hvor prefikset er LB (red.anm.)