Referat fra medlemsmøte i Oslogruppen Onsdag 18. April 2007 – Mini VNA antenne og nettverksanalysator

Medlemsmøtet denne Onsdagen tok for seg Mini VNA antenne og nettverksanalysator for amatørbruk i praksis og teori.
Etter en liten forsinkelse pga manglende strømforsyning til -1kp’s bærbare PC (Godt at “PC-sjappa” på Stovner-senteret har oppe til kl. 2000) ønsket formannen LB9GE Trond velkommen. Han orienterte om framdriften når det gjelder dugnad og om de planlagte aktivitetene i gruppen utover våren. Han ga deretter ordet til LA9YKA og LA1KP som skulle fortelle om et hendig lite instrument -1KP har anskaffet som heter Mini VNA.

18042007 MinVMALogInstrumentet egner seg godt for de av oss som liker å jobbe med antenner.

Måling av SWR, kabel-lengder og faser er noen eksempler på hva denne lille boksen kan gjøre.

MiniVNA’en kobles til PC via standard USB interfce, og avhengig av hva som skal måles kobles coax kabelen til en eller begge de 2 BNC kontaktene. Måleresultatene vises på PC skjermen i tallverdier eller grafisk framstilt.
Instrumentet kan operere på frekvenser opp til 180Mhz. Noe som i praksis betyr at det kan brukes på alle amatørbånd fra 160m til og med 2m båndet.

I sin gjennomgang viste de to Øivind’er måling av SWR på antenner, måling av tap i kabler, måling av dempning og cut off frekvens i filtre, måling av kabellengde og fasemåling.
LA9YKA jobber profesjonelt med nettverksanalysatorer og kunne ganske fort fastslå at dette lille instrumentet nok ikke ville holde i yrkessammenheng.
18042007 mini vna1

18042007 mini vna2

I radioamatørsammenheng gjør imidlertid instrumentet en grei jobb, og gjør det lettere for en som liker å jobbe med antenner å få oversikt over endel av antennens egenskaper.
Gjennomgangen viste også at den medfølgende programvaren har noen svakheter, men heldigvis kommer det oppdateringer og tillegg til programvaren med javne mellomrom.

På møtet fikk vi se instumentet brukt i praksis, og vi fikk et innblikk i hvor nøyaktig et slikt relativt rimelig instrument ( Det koster størrelsesorden 2.500 kroner) er i forhold til dyre profesjonelle løsninger.
Konklusjonen etter gjennomgangen blir vel at dette er et instrument som på en veldig visuell og direkte måte gir oversikt over mange sentrale parametere i et gitt antennesystem, og slik sett gjør en god jobb. Dessverre har nok ikke instrumentet stort nok dynamisk område til å kunne måle filtre etc. når man ønsker måle dempning på f.eks. 70dB i duplex filtre mv.

Du kan lese mer om instrumentet på: www.miniradiosolutions.com

Takk til LA9YKA og LA1KP for en interessant presentasjon.