Referat fra medlemsmøte 3. oktober 2018 – SAC test 2018

Forberedelse til SAC-testen 2018 v/Peter LA7WRA

Møtet ble åpnet av formannen Peter LA7WRA som hadde forberedt en presentasjon i forbindelse med planlegging og deltagelse på SAC-test 2018. Årets SAC-test går 13-14. oktober og styret ønsker at Oslogruppen skal delta på årets SSB-test for å bygge og utvikle et contest-miljø i Oslogruppen og la Oslogruppens medlemmer opparbeide seg verdifull testerfaring. Alle som ønsker er velkommen som operatører denne helgen!

Det planlegges å etablere 4 til 5 “shack’er” med PA-trinn på Rommen for å kjøre båndene 80, 40, 20, 15 og 10m. Peter innledet med en oversikt over kommende tester nå i oktober, det er nemlig flere spennende høst-tester på gang: Oceania DX 6-7. oktober, SAC test 13-14. oktober og CQ World Wide DX Contest 27-28. oktober. Deretter kom Peter med gode råd om hvor viktig det er å forberede seg og hva som er lurt å tenke på i forkant av en test:
– Les reglene, gjør analyse av eksisterende utstyr/antenner for å bestemme hvilken kategori man kan delta i, sjekk radioforholdene for testperioden og lag en frekvensplan, gjør klar PC for logging i god tid og lag en strategi for hvordan testen skal kjøres; rope CQ på fast frekvens hvis QRO og jage QSO’er hvis QRP. Det er også viktig å logge kontakter korrekt, levere loggen før fristen og evaluere resultatet for evt forbedringer til neste gang.

SAC-testen har fokus på Skandinavia og Norden og testens mål er å få kontakt med flest mulig stasjoner utenfor Norden:
– skandinaviske stasjoner er på jakt etter stasjoner utenfor Skandinavia
– i løpet av testen er de skandinaviske stasjonene de mest attraktive og det er mange utenlandske deltagere
– stor mulighet for å få kontakt med DX-stasjoner eller veldig fjerne lokasjoner
– Oslogruppen bidrar til at det blir et høyere antall norske stasjoner som deltar i SAC-testen

Statistikk fra tidligere SAC-tester viser at det er stor interesse for testen i utlandet og i fjor var det godt over 600 stasjoner totalt som deltok. Så her blir det muligheter til å kjøre flere hundre kontakter på 24 timer! Blant oss skandinaver er det overvekt av svenske og finske stasjoner som er med i testen med Norge på en fin tredjeplass. Peter demonstrerte også hvordan man kan sjekke radioforholdene i forkant via www.voacap.com som gir en god indikasjon når på døgnet man kan forvente å oppnå kontakt med de ulike verdensdelene. Peter presenterte så følgende plan for gjennomføring:

LA4O SAC SSB 2018 test deltagelse plan – utkast:

– LA4O Stasjoner:
-80m – IC7600 + PA trinn
-40m – IC7000 + eventuelt PA trinn
-20m – IC7300 + PA trinn
-15m – TBD
-10m – TBD
– Antenner:
-80m – LA4O loop
-40m – Delta loop – skal installeres på taket for testen
-20m – LA4O log periodic beam
-15m – YP-3 – her er det kun 100W pga antenne traps
-10m – TBD
– Logging:
– PC-er med N1MN logging koblet via wifi nett
+ masse god stemning i klubblokalene!

Til slutt ble det en runde med spørsmål og prat om praktisk gjennomføring samt enighet om at dette kunne presenteres for høstens lisenskursdeltagere som en god mulighet til å få kjørt radio. Det er moro å kjøre SAC og være en stasjon som alle jakter på! Meld deg på nå! 

Alle som ønsker å delta, enten gjennom hele testen eller kun noen få timer, kan melde seg til styret@la4o.no

Presentasjonen til Peter kan lastes ned her

LA7IJ Truls