Referat fra medlemsmøte Onsdag 07. mai 2008 – Antennemålinger v/ LA4QE Kjell

ant 4qe smlProgrammet denne Onsdagen var:
Antennemålinger, simulering og antenneanalyseprogram EZNEC v/ LA4QE Kjell Amblie. 
Etter at LA7UCA Rune, hadde ønsket omtrent 30 frammøtte velkommen
gikk ordet til kveldens foredragsholder LA4QE, som skulle snakke om antennemålinger, simulering og antenneanalyseprogrammet EZNEC.

Kjell hadde tatt med seg et utvalg av de instrumentene han benytter i sine antennemålinger.
Dette var et Effekt/SWR meter, kryssvisende, fra Daiwa, en profesjonell impedansbro type OIB-1 fra Delta Electronics, en MFJ-259B SWR analysator, sveipende impedansmåler Winsmith og et utvalg målekabler av god kvalitet.

070508 4qe

Kjell hadde forberedt seg godt og gjennomførte praktiske målinger på medbrakt utstyr slik at vi fikk et godt innblikk i målemetoder og og bruksområder for de forskjellige instrumentene. Det ble også lagt vekt på hvilke begrensninger endel av instrumentene har bl.a forde det ofte brukes såkalte UHF plugger.

Kjell viste sin innholdsrike utstyrsveske, bl.a. med plastinnbakte skjemaer som gjør det lett å fylle inn nye måleresultater etterhvert som antennekonstruksjonene blir tilpasset. Vi fikk også høre om viktigheten av feltstyrkemålinger i Fresnelsonen for finne ut av omgivelsenes innflytelse på en gitt antenne.

Til slutt tok Kjell for seg analyseprogrammer og viste EZNEC, et program som utnytter momentmetoden. Programmet har en kraftig matematikkmotor for numerisk løsning av integrallikninger og er utviklet av US navy forskningssenter i Norfolk USA. Brukergrensesnittet er laget av W7EL Roy Lewallen.
Kjell kom inn på at programmet i seg selv er ganske nøyaktig, men at det kreves store kunnskaper og erfaring for å tolke svarene riktig.

Men til til tross for mange instumenter er fortsatt avbitertang og målebånd det viktigste nå man bygger antenner.
LA4QE fikk mange spørsmål av et vitebegjerlig publikum.

Antenner er et tema som alltid fenger, og med så stor teoretisk og praktisk kunnskap som Kjell har på dette feltet, ytret flere av tilhørerene frampå om flere møter med tilsvarende program. F.eks. kunne det vært interessant å gå mer i dybden på flere av temaene Kjell var innom.

Vi takker Kjell for et inspirerende og godt foredrag !

-1kp