Referat fra medlemsmøte Onsdag 27. mai 2015

 la9osa 270515smlPå programmet stod foredrag ved LA9OSA Frank A. Stevenson – Foredraget het: En radioamatørs perspektiv på atom-ur, frekvens og tid.

 


Formannen Frode, LA4GF, ønsket velkommen til en fullsatt sal.

Han påpekte at dette var vårt siste foredrag dette semesteret og at kun sommeravslutningen 10. juni gjenstår. Det var også hilsen fra Kjell LA4QE som er på bedringens vei !
Vi håper å se ham snart iblant oss igjen.

la9osa 270515aMartin LA8OKA introduserte kveldens foredragsholder og påpekte at Frank er svært anerkjent for sin programmeringsinnsikt både her hjemme og i utlandet.

Frekvens og tid er to sider av samme sak. Si enheten for tid er sekunder (s). Si enheten for frekvens er 1/S Dvs. at er frekvensen kjent, så kan man lett måle tid.

 

 

Forbedringer over tid:

· Sekundet var frem til 1967 definert som 1/86400 deler av et sol døgn.
· Tidligere kronometerklokker etterstrebet å være like nøyaktig som jordens rotasjon.
· Kvarts oscillatoren som kom på 1920 tallet var en markant forbedring fra de mekaniske urene.
· Atom urene som kom på 1950 tallet var en ytterligere forbedring.
· I 1967 ble det på bakgrunn av godt dokumenterte variasjoner i døgnets lengde besluttet at Jordens rotasjon ikke lenger var egnet som standard og sekundet ble derfor redefinert basert på tiden for atomur. (Cesium standarden)

Allan deviation er et mål på stabilitet. Stabilitet er en funksjon av tidsintervallet man måler over. Statistisk avvik (varians) måles over de ulike tidsintervallene. Grafen som da fremkommer gir et nyansert bilde og er til hjelp for å velge riktig oscillator.

Mekaniske ur er basert på mekaniske svingninger. Nøyaktige klokker ble utviklet som verktøy til navigasjon (H4-1750) siden jorden og solsystemets bevegelser var godt kjent. Elektromagnetiske urverk ble utviklet til nær presisjon (Short Syncronome 1922)

Kvarts oscillatoren er miniatyrisert med IC kretser og finner overalt. Den har gjerne høy stabilitet fra 1. sekund og utover, men kan være noe dårligere på sikt ved aldring.

Rubidum oscillator. Har god stabilitet på lengre intervaller og brukes gjerne i mobil basestasjoner.

Atom ur. Manipulerer atomer og de kvantifiserte differansene i energinivåer til elektronene. I praksis manipuleres atomene av radiobølger.

ARRL arrangerer frekvens måling contests der et signal eksempelvis sendes ut på 20m. Den som måler frekvensen mest riktig vinner konkurransen.

Stor takk til Frank som ga oss et nytt perspektiv på tid!

-3pk

la9osa 270515c

 

la9osa 270515b