Referat fra medlemsmøte 03. desember 2008 – TETRA v/ LA4URA Wemunn

Onsdag den 3. desember hadde vi besøk av Wemunn Aabø som skulle fortelle om Politiets nye digitale sambandssystem TETRA.

Det var svært godt frammøte denne kvelden med over 35 tilstede. Formannen ønsket velkommen og ga raskt ordet til kveldens foredragsholder, som var Wemunn, LA4URA.
Wemunn arbeider i politidirektoratet med et prosjekt som kalles Sampol. Sampol arbeider med innføring av Politiets nye sambandssystem basert på Tetra standarden.

Det nye nødnettet vi fullt utbygget dekke det meste av Norge og være en sikker kommunikasjonskanal for politi, brann og helse-etatene.

Her i Norge er det Direktoratet for nødkommunikasjon som står for selve utbyggingen. Spesielt for politiets samband er det her vil være såkalt “ende til ende kryptering” i nettet, dette for ytterligere å sikre at sambandet skal være avlyttingssikkert.

Politiet har i dag to distrikter, et gammelt digitalt samband (EDACS) og i andre distrikter et tradisjonelt analogt samband. Begge disse sambandene er klare for utskifting, og derfor blir politiet raskt en av kjernebrukerne i det nye nødnettet.

Med innføringen av dette nye nettet basert på TETRA-teknologi, vil operasjonssentralene rundt om i landet få en vesentlig bedre oversikt og store muligheter i forhold til å ha tilgjengelig oppdatert informasjon og dermed kunne bidra for bedre samhandling for personellet ute i felten.

Det er lagt stor vekt på å gi både operatørene på sentralene og mannskapene ute i felten solid opplæring i bruk av systemet. Bl.a. er det etablert et eget opplæringssenter til formålet.

Utbyggingen av nettet vil skje i faser hvor Osloregionen er først i den såkaltde fase 0, deretter følger fase 1 som omfatter Oppland og Hedemark og fase 2 osv, alt avhengig av at Stortinget bevilger de nødvendige midlene for utbyggingen.

Wemunn er prosjektleder informasjon i SAMPOL, som er navnet på prosjektet som har til oppgave å innføre dette nye digitale sambandssytemet i politiet.
Som radioamatører er vi selvfølgelig interessert i samband og det ble stilt mange spørsmål fra salen.

Vi takker Wemunn for et interessant foredrag, og ser fram til å høre mer når det er høstet praktiske erfaringer med dette nye systemet!

LA1KP