Referat fra medlemsmøte Onsdag 20. mars 2013 – Radiopeile orienteringens utvikling i Norge vLA5OM Steinar

20032013 RPO smlMøtet ble åpnet av formannen LA8OKA Martin som minnet om Oslo Mini Maker Faire 6. april 2013 på Teknisk Museum. Oslogruppen, i Samarbeide med AB gruppen, monterer opp stand lørdag.  LA8OKA og LA5FRA stiller fra LA4O, men det er ønskelig med flere operatører.
Det ble også opplyst at LA4O deltok under årets vinter test. Det ble kjørt 100 QSO’s og gruppen oppnådde 10200 poeng. Neste år bør man «scramble» noen CW operatører. Da vil man kunne oppnå et langt bedre resultat.

20032013 rpo aDeretter ble ordet gitt til Steinar LA5OM. Radio peile orientering (RPO) begynte som en militær disiplin før 2. verdenskrig. I Norden var svenskene tidlig ute, og spesielt fremheves Alf SM0IQ .

Antrekket var i orden, og det var ikke uvanlig å se slips og nikkers ute i skogen.

Svenskene dro over grensen til Trondheim på ’50 tallet slik at det ble arrangert løp på et tidlig stadium her. LA4XC Harry bygde rør peile mottakere i 50 årene.

Transistorene gjorde sitt inntog i 60 årene og SM 5BZR bygde transistor revesakser i 1965.
Utenom Oslogruppen var Gardemogruppen spesialt aktiv med primus motor LA6JJ Reidulf.

Så sent som på 7o-tallet måtte man ligge på post å morse, ettersom automatikk ikke fantes.

Men det skjedde mye i dette årtiet ettersom, LA8WF utviklet TX1B, LA4LN introduserte varaktor tuning på revesaks og LA5CH arrangerte verdensjamboree på Lillehammer.

I 1984 ble det arrangert VM på Vettre med ca. 300 deltakere. De som ikke kvalifiserte seg til å løpe havnet i arrangementskomiteen. PÅ 80 tallet startet man med RPO på 2m og endelig fikk man en nøklingsenhet med e-prom.

Etter 90’ tallet er det introdusert nye varianter som sprint løp, park løp og foxoring.

20032013 rpo bTilslutt demonstrerte Steinar peiling både på 80m og 2m. Merk at på 80m peiles det etter min signal mens på 2m peiles det etter max signal.

Viktige momenter:

· Avmerk peilingene på kartet

· Velg avmerkede stier

· Pass dere for ledninger på 80m

· 2m – vær obs på reflekser

Neste RPO løp er onsdag 24. april. Det gis full veiledning og revesakser stilles til disposisjon.
Så det er bare å stille opp.

Takk Steinar!

la3pk