Generalforsamling i Oslogruppen – onsdag 3. mars 2021

Årets generalforsamling gjennomføres digitalt onsdag 3. mars kl 19.30 og styret ønsker alle medlemmer velkommen. QST-Oslo Nr.1/2021 med innkalling til årets generalforsamling er sendt ut via post. Møtet gjennomføres digitalt via Zoom, som er et verktøy for videomøter. Meld deg på generalforsamlingen HERDu vil motta en epost med møtebekreftelse og link til møtet.

Zoom fungerer på alle plattformer og operativsystemer. Du bør også installere møteklienten for å kunne delta, den kan lastes ned her

Vi åpner dørene til møtet kl. 19.00 slik at du har tid til å logge inn. Når du åpner linken til møtet vil du først komme inn i et venterom hvor vi sjekker om du er medlem i Oslogruppen. Deretter slippes du inn i møtet. Medlemmer som har betalt kontingent til Oslogruppen og NRRL i 2020 har stemmerett. 

Ta kontakt med styret@la4o.no hvis du har spørsmål i forbindelse med at generalforsamlingen gjennomføres digitalt.