Rapport fra sambandsoppdrag 23 – 24 februar 2001 – Rally Finnskog

APRS samband helgen 23 – 24 Februar . “Rally Finnskog”.

Oslogruppen gjennomførte evaluerings oppdrag sammen med Norges bilsportsforbund denne helgen. Hensikten med dette første APRS oppdraget i Norge var å se hvilke muligheter APRS gir med tanke på posisjons angivelse av løpsbiler og admininstrasjonsbiler ved gjennomføringen av rally.

Et par helger før oppdraget foretok vi dekningsprøver for å finne gunstige posisjoner for digipeatere og for å vurdere hvor mange slike som ville være nødvendig for å gjennomføre sambandet med tilfredsstillende dekning. Konklusjonen etter dette er et det er vanskelig å oppnå god sambandsdekning i dette området, uten å etablere flere godt plasserte digipeatere.

Allerede fredag formiddag dro LC5XAT, LA4PGA og LA6WW oppover for å forberede montering av utstyr i løpsbiler og på hovedstasjonen. Det ble montert utstyr i bilen til sikkerhetssjefen, og i 3 løpsbiler. Dessverre brøt 2 av løpsbilene allerede fredag kveld.

Kl. 0600 Lørdag morgen skulle så resten av gjengen stille i Kongsvingerhallen for kort briefing for avreise til respektive oppgaver.

Kongsvingergruppens digipeater var vellvilligst satt opp som APRS-node. I tillegg ble det ble etablert 2 høytliggende digipeatere i området. Videre var 4 biler utstyrt med portable master og antenner og skulle fungere som lokale digipeatere for utstyret som var montert i løpsbilene, dette for å oppnå maksimal dekning gjennom de forskjellige fartsetappene.

Radiomessig hadde vi god dekning i hele området, dessverre kjørte noen av bilene som hadde APRS/GPS utstyr ut og måtte bryte konkurransen tidlig i løpet, utstyret ble relokalisert til andre biler i løpet av siste halvdel og gav oss da en pekepinn på hvor mye trafikk som kan håndteres på en kanal.

Et oppdrag denne type krever stor innsats både når det gjelder mannskap og utstyr, samtidig er det helt klart at APRS gir oss radioamatører muligheten til å tilby oppdragsgivere nye tjenester i tillegg til tradisjonelt samband.

En spesiell takk rettes til Kongsvingergruppen for lån av digipeater og et QTH med ferdige antenner.
Videre en takk til innsatsvillige operatører.

Med på sambandet foruten primus motor LC5XAT var :
LC1LAT, LA1KP, LA2NCA, LC3SAT, LB3GE, LC3XAT m/sec.opr, LA4PGA, LA6WW, LA9NT

Det vil bli avholdt debriefing møte i Oslogruppen Onsdag 28 Feb, samt at det også vil bli avholdt et erfaringsmøte med oppdragsgiver.

LA1KP