Referat fra medlemsmøte Onsdag 08. februar 2006 – NRRL’s nye WEB løsning v/LA6KCA Svein

Program NRRL’s nye WEB løsning ved web-master LA6KCA Svein

Etter at de frammøtte hadde fått forsyne seg med kaffe og julekake, var det klart for å åpne kveldens medlemsmøte.
LA3ST Stein ønsket velkommen og orienterte kort om situasjonen m.h.t lokalene. Det viser seg nå at Oslo kommune har skaffet tilveie midler for å starte en begrenset rehabilitering av huset. I praksis betyr dette at lokalene i første etasje er tømt.
Oslogruppen har ikke fått noen henvendelse fra kommunen om at det også skal startes arbeid i 2. etasje, men styret er forberedt på å måtte flytte ut på kort varsel.
Styret er ikke komfortabel med situasjonen og ber medlemmene fortsatt holde øyne og ører åpne og varsle styret, dersom man får kjennskap til mulige lokaliteter for gruppen.

090206a la6kcaOrdet gikk deretter til til kveldes foredragsholder LA6KCA Svein som er NRRL’s Webredaktør og redaktør for bladet Amatør-radio.
Svein startet opp med å fortelle litt om historikken bak den nye WEB løsningen, før han tok oss med på en tur inn i funksjonalitet og tankegang bak løsningene i NRRL’s nye nettportal.
Portalen tar mål av seg til å bli det selvfølgelige utgangspunktet vi som radio-amatører i Norge benytter når vi skal finne aktuell informasjon om hobbyen vår.
Med diskusjonsforumet, aktivitetskalenderen og link arkivet allerede er på plass og de nye funksjonene som vil komme i løpet av våren, ser det absolutt ut til at dette kan bli vellykket satsing fra NRRL’s side.

Svein fortalte også litt om de muligheter som ligger i å kunne knytte nye moduler med ny funksjonalitet, opp mot den databasedrevne plattformen, og nevnte blant annet WEB-shop, personlige mail-adresser, og nettsteder for NRRL’s grupper, som eksempler på en framtidig utvikling.

En nærliggende tanke er også å etablere en løsning for stemmegivning ved valg og lovendringsforslag – mange av de frammøtte var klare i sin oppfatning i at en slik løsning vil kunne bidra til større interesse for og deltagelse i valgene.
Mange mente at Oslo-gruppens styre burde fremme et slikt forslag på NRRL’s generalforsamling 2006.

Som tidligere nevnt er Svein også redaktør for medlemsbladet Amatør-radio, og han fortalte litt om utfordringene det er å fylle bladet med godt innhold, og oppfordret medlemmene til å sende inn artikler og bilder.

LA1KP Øivind 

080206b kakesag

 

 

 

Når LB6AE Rune ikke finner kniven til å skjære opp julekake med, er han ikke rådløs, en sag gjør samme nytten – for julekaken var fersk den !