Informasjon til Oslogruppens medlemmer

4o log SmlOslogruppen tilbyr medlemmene å kunne motta medlemsinformasjon på E-post
I henhold til sak tatt opp på Oslogruppens generalforsamling den 17. februar 2010, så har styret et mål om å overføre utsendelse av offisiell informasjon fra Oslogruppen til sine medlemmer fra vanlig postutsendelse til elektronisk utsendelse (pr. e-post).

Formålet er å spare på portoutgiftene samt gjøre informasjonsutsendelsen mer smidig.

Dette er en frivillig ordning, og de som aksepterer å motta offisiell informasjon på e-post bes om å sende inn den
e-post adressen som skal benyttes til dette formålet. Eksempel på offisiell informasjon er innkalling til generalforsamling og QST Oslo.

Videre er det viktig at man melder om endring av e-post adresse hvis man går over til å benytte annen e-post adresse enn den man har oppgitt til Oslogruppen.
Styret håper så mange som mulig av gruppens medlemmer blir med på denne ordningen, da dette vil lette arbeidet til styret, og bidra til å holde kostnadene nede.

E-post adressen sendes til gruppens sekretær, LA4WRA Nils Johan på e-post la4wra@nrrl.no.

For styret
73 de

LA5FRA Paul Henrik Wanderås
(formann