Melding om Silent Key – LA4QE Kjell Amblie

krans LA4QE SK

LA4QE Kell Olav Amblie født 7. juni 1937 er død.

Kjell døde på Romsås sykehjem 27. juli 2016 etter en tids sykdom.
LA4QE Kjell ble medlem i NRRL i 1952. og var aktivt medlem i Oslogruppen i flere perioder gjennom sitt liv.

LA4QE bisettes i Grorud kirke Onsdag 10. aug 2016 kl. 14:00
……………………………………………………………………………………………………………..

Gjennom sitt yrkesaktive liv var Kjell en ressursperson innenfor radiokommunikasjon også internasjonalt. Han bodde en lang periode i USA og arbeidet bl.a som utviklingsingeniør hos Collins Radio Co. (Et ikke helt ukjent selskap for radio-amatører)

la4qe collins NW SKSom ung radio-amatør var Kjell aktiv og søkte alltid etter faktisk kunnskap og underbygde dette med teoretiske prinsipper.

Kjell skrev også en rekke faglige artikler innenfor elektronikk feltet, artikler som ble publisert langt utenfor amatør-radioens verden på den tiden.

Mot slutten av sitt yrkesaktive liv arbeidet han i Norge og bl.a. for et Fred Olsen selskap som jobbet med teknolog og radio-kommunikasjon innenfor maritime og fly-systemer.

LA4QE Kjell var aktiv som medlem i Oslo-gruppen i flere perioder, og spesielt etter at Kjell ble pensjonist, deltok han aktivt på gruppens møter !

Kjell holdt mange radio-faglige foredrag i Oslo-gruppen, og ga dermed mange medlemmer faglig påfyll og grunnlag for videre eksperimentering og da spesielt innenfor områdene støy og antenner.

Det er mange av oss som har lært grunnleggende teori om radio generelt- og antenner spesielt-  fra Kjell.

Kjell var også opptatt av at nye generasjoner skulle tilegne seg kunnskap og bidro med sin kunnskap og evne til å lære fra seg i forbindelse i Oslo-gruppens kursvirksomhet.

LA4QE Kjell var heller ikke redd for å ha kontakt med unge mennesker som interesserte seg for teknologi – tvert imot, han var nyskjerrig og søkende helt til helsen sa stopp.

Mange av dagens aktive i Oslo-gruppen vil huske Kjell sitt foredrag i 2013, da han fortalte om sin tid som ansatt i Collins Radio Co i USA. 

At LA4QE Kjell satte pris på å være endel av miljøet i Oslo-gruppen, viste han i praksis ved å gi generøse donasjoner til gruppens arbeide de siste årene av sitt liv.

Vi lyser fred over Kjell Amblie LA4QE’s minne !

For Oslo-gruppen av NRRL
LA1KP Øivind