Onsdag 22. sept. 1999 – Nødsamband mot år 2000 v/LA5BBA Kåre

Formannen, Oddvar LA2QDA, åpnet med å ønske Kaare, LA5BBA, velkommen etter en lang, mørk og våt tur helt fra Horten. LA5BBA på sin side takket for innbydelsen til møtet, og føyde til at han ikke følte seg helt vel ved å stå front mot Oslogruppen for å foredra om samband, idet han mente at det var mange kompetente folk i forsamlingen.

Han fortalte ellers hvordan samband og samarbeid med myndigheter hadde funksjonert i fortid, og kom deretter inn på dagens forhold. Det ble klargjort at øverste myndighet for nødsamband er Justisdepartementet som under seg har all politimyndighet sammen med de to redningssentralene i Stavanger og Bodø. Vi ble også gjort kjent med “FORF”, Frivillige Organisasjoners Redningsforum, som for uten NRRL omfatter alle organisasjoner som arbeider med redningstjeneste, til eks. Røde Kors – Norsk Grotteklubb – Norsk Lavinneklubb etc. FORF er imidlertid kun et sekretariat med to personer, så man forsto fort at det her var kun snakk om en “postkasse”.

Kaare pekte ellers på at kommunikasjonen organsisasjonene i mellom kanskje var det største problemet. Han nevnte at det hjelper lite om Justisdepartementet skriver til politimestrene at de skal samarbeide med radioamatørene når de samme mestre (enkelte) er “seg selv nok” og føler at de er godt nok dekket ved eget samband. Til slutt fortalte Kaare hvilke krav til samband man kunne forvente, langsgående, HF, mellom redningssentralene samt tverrsamband, HF, og lokalsamband, VHF og UHF.

Konklusjonen munnet ut i at det ville være de enkelte gruppers ansvar for sambandet innenfor deres områder, og at de enkelte sambandsgrupper måtte regne med å være “on call” og “stand by” natten før år 2000. Det ble reist en rekke spørsmål sammen med kommentarer, som kanskje ikke ble helt klarlagt.

Det er helt klart at dette kan bli en styrkeprøve av rang, og vi får håpe at radioamatørene blir våre myndigheters tillit verdig, når og hvis de tar kontakt.

32 medlemmer var tilstede på møtet.

 

Best 73 de Kåre I. LA8FC