Lukkede medlemssider

4o log SmlOslogruppens nye WEB løsning vil som den observante leser har sett, innebygget funksjonalitet for lukkede medlemssider.
I praksis betyr dette at man for å kunne lese innholdet på en “members only” side, må skrive inn brukernavn og passord for å få tilgang på informasjonen.

Denne funksjonaliteten vil ikke bli benyttet før vi eventuelt har distribuert brukernavn og passord til medlemmene.

Som hovedregel vil det alt vesentlige av Oslogruppens sider uansett være åpent tilgjengelige, da vi mener at allmen tilgjengelig informasjon er fremmende for aktivitet og rekruttering til hobbyen generelt og Oslogruppen spesielt.

la1kp Webmaster