Referat fra medlemsmøte Onsdag 4. mars 2015

100315 snorbord smlOslo-gruppen besøkte den gamle, og lenge hemmelige nødsentralen for telefoni denne Onsdagen. (Oppdatert 10.03.2015)

Litt over 20 medlemmer stilte opp utenfor Åsen Telefonsentral og ble møtt av Terje Nordli fra Telemuseet. Han ledet oss først inn i vestibylen til sentralen og holdt en orientering om tilblivelse og bruk. Sentralen ble til i sekstiårene under den kalde krigen i den største hemmelighet. Det ble bygget flere tilsvarende sentraler i andre deler av landet, men såvidt vites er dette den eneste som er intakt i dag.

04032015aHensikten var å ha en back-up i tilfelle av at det offentlige telenettet ble satt ut av drift. (For egen regning antar jeg at det også ga en mulighet til avlytting, men det ble ikke nevnt . . .).
Sentralen har aldri vært i bruk, men har vært bevart som museumsgjenstand, og det vil nok vare frem til at Åsen sentral nedlegges og bygningen selges.

 

 

 

 

 

04032015bDeretter gikk vi ut til baksiden av byningen og ned en bratt trapp som endte i noen solide ståldører og tykke betongvegger. Innenfor var sentralen som besto av to rom, ett med koblingspunkter for et stort antall kabler, og ett med betjeningspulter for ca. 12-18 operatører. Ingen halvledere å se noe sted, men en god del releer og ledninger med plugger ved operatørplassene. Det var som å gå tilbake i historien. Imponerende å se hvor godt bevart alt var.
04032015cVi ble der ganske lenge, og spørsmålene haglet.

 

 

 

 

Jeg tror Terje Nordli ble overrasket over den store interessen, og han inviterte gruppen til å besøke Telemuseets samlinger på Fetsund over sommeren. Avtalen de har hatt med Teknisk Museum utløper nå, og de vil ha sitt eget opplegg i store lokaler der.

Dette kommer vi selvsagt tilbake til.

Vi takket for omvisningen og overrakte Oslo-gruppens krus.

LA4GF Frode

Takk til LA6XI Knut for bilder