Møtereferat fra: 23 august 2000 – NRRL dagene i Trondheim

Ansvarlige var: LA6XI og LA1KP
Tilstede var: 28 medlemmer og gjester

Det var god oppslutning om det første ordinære møtet etter ferien og tradisjonen tro handlet det denne gangen om hva som egentlig skjedde i forbindelse med NRRL-dagene i Trondheim i perioden 17-20. august 2000.

Nestformann Steinar LA8UIA hadde glede av å ønske forsamlingen velkommen og ga ordet til Knut LA6XI.

Oslogruppen var beskjedent representert, men bl.a. Øivind og Knut var der og hadde fått med seg det meste av det som skjedde. Dette ble formidlet på en improvisert, men svært detaljert og beskrivende måte som fattet stor interesse i forsamlingen. Alle fakta om generalforsamlingen og valg etc. kan leses i Amatørradio senere, men det kan nevnes at LA2QDA og LA5HE ble valgt inn som vara for 1 år.

Ole LA2RR ble som de fleste vet “valgt” til president og LA5QK Alf fikk hedersbevisningen Æresmedlem av NRRL.

Verdt å nevne er selvfølgelig også at vårt medlem Knut LA9YF endelig ble slått til ridder av Den gyldne nøkkels orden. Gratulerer!

Det var en engasjert forsamling som fulgte de to herrer helt til døra og avslutningsvis ble det vist en rekke flotte bilder fra de ulike begivenhetene under arrangementet.

Bilder tatt av LA9GY og LA2QDA Oddvar som assisterte foredragsholderne med kjøring av slideshow. Oddvar høstet også sammen med Steinar LA8FCA stor applaus for innsatsen i forbindelse med at de arrangerte 2m løpet i Trondheim.

I forbindelse med bildene fikk LA4XT presentert vårt gjestemedlem for tiden; KAMAL LA/4S7AB som er trainee hos Siemens og som vil delta på gruppemøtene i noen uker framover.

Knut avsluttet med en klar oppfordring til forsamlingen om at de bør komme til neste års NRRL-dager som arrangeres av Follogruppen på Sørmarka rett utenfor Oslo.

Det var to litt trøtte og glade gutter som til slutt fikk sin velfortjente seidel og kunne vende hjem.

73 de LA4XT ref.