Melding om Silent Key – LA1KF Torbjørn Herstad

Det er med sorg vi melder at LA1KF Torbjørn Herstad er silent key.

Torbjørn var født 9. juli 1935 i Herstad i Meløy, og døde på A-hus 8. februar 2021.

I sitt yrkesaktive liv jobbet Torbjørn mesteparten av sitt liv i forsvaret med radiolink, radio og elektronikk, faktisk i hele 33 år, ved hovedverkstedet i Oslo området.

LA1KF fikk radioamatørlisens som 19 åring i 1954, – den gang med adresse Bodø.

Torbjørn var aktiv i radio-orienteringsmiljøet i Østlandsområdet fra ca. 1976 fram til han ble syk for en del år siden.
Han tok del i fellesskapet både som aktiv løper og med organisatoriske oppgaver.

Torbjørn var trofast medlem i NRRL fra 11.januar 1954 og medlem i Oslogruppen LA4O fra 30.januar 1981, og helt frem til sin bortgang.

Vi husker LA1KF Torbjørn som en nøye, pålitelig, ivrig og hyggelig RON- medlem.

Han er nå kommet til siste post,- og vi lyser fred over hans minne.

RON Norge/ Oslogruppen NRRL
LA6XI Knut / LA1KP Øivind