Referat fra medlemsmøte Onsdag 25. januar 2012 – Kvitsøy kringkaster v/ LA6TP Erik

Foredrag i Oslogruppen 25. januar 2012 v/LA6TP Erik

25012012 kvitsoy bSenderanlegget ligger på Kvitsøy nord vest for Stavanger, og det kom på lufta i 1982. Anlegget ble plassert ved havet ettersom radiobølgene har god «take off» her.
Senderne brukte opp til 4 ganger så mye strøm som resten av øysamfunnet til sammen, og det ble lagt ut to sjøkabler som sikring mot strømbrudd. Flere radioamatører var involvert i prosjektet, bla. LA8YB, LA6TP, LA4LE og LA2CQ. Senderne ligger på to øyer, 1 km fra antennene. Effekten transporteres via tykke luft fylte coax kabler; bildet viser hvordan de ser ut innvendig.

Mellombølgesenderen på 1,2 MW (2*600 KW) var ved oppstarten Nord-Europas kraftigste. Antennemastene er 115 m. høye og mellom disse henger en roterbar teppeantenne konstruert av Teledirektoratet. Frekvensene ble regelmessig skiftet for å få de beste utbredelsesresultatene, og for å unngå QRM. Senderen gikk silent key juni 2006 men de store antennene eksisterer fremdeles. Rives de i 2012?

Kortbølgesenderne, to 500 kilowatts sendere, erstattet for en vesentlig del det tidligere kortbølgeanlegget ved Fredrikstad. Kortbølgesendingene ble innstilt 31. desember 2003. Senderrørene er tetroder med 500 kw anodetap produsert av hhv Thales og Siemens. Glødespenningen er på 23v og strømtrekket er på 550A (12.6 KW) Ut effekten kan beregnes ved vannkjølte dummy loads.Ved å måle inn og ut temperatur på kjølevannet og multiplisere temperatur økningen med vanngjennomstrømningen beregnes ut effekten fra røret.

25012012 kvitsoy dSenderanleggene var datastyrt slik at frekvenser og beamretninger ble forhåndsprogrammert. Ved oppstart var det stor skepsis hos lokalbefolkningen, men kommunen fikk gode inntekter fra kraftverket, og nye arbeidsplasser ble etablert.

HF innslag var et uunngåelig problem og det påstås at man kunne høre sjømannssendingene fra takrenner som likerettet signalene. En historie er også at man ved en anledning måtte ta av panelene og kle inn et hus med sølvpapir.

Takk Erik for et interessant to timers foredrag, samtidig som vi minner om at effektgrensen for LA’s stadig er på 1KW.

Og vaffelpressen bare trykket og trykket…

LA3PK

 

 

25012012 kvitsoy a

25012012 kvitsoy c