Referat fra medlemsmøte Onsdag 31. okt 2001 – AIS og ATS kommersiell APRS

AIS og VTS kommersiell APRS v/ LC5XAT

Meget stort frammøte denne Onsdagskvelden. Hele 37 hadde funnet veien til Linderudkollen for å høre Kristian snakke om kommersiell APRS.

Kristian startet med å trekke noen linjer tilbake til hvor langt informasjonsteknologien har kommet siden seilskutetiden. Ofte gikk et halvt år eller mer mellom hver gang rederen hørte nytt om sine skip, mens det med dagens teknologi er relativt enkelt følge skip i “real time” på databestert kart.
Kristian tok for seg begreper som VTS ( Vessel tracking system) og VTMS (Vessel traffic management system) og fortalte om hvorledes systemene brukes til flåtestyring, nødsamband, antikolisjon og til gjenfinning av utstyr.

På lerretet kunne vi følge med (“live” data hentet via GSM data forbindelse) på kart over den svenske skjergården hvor skip presentert som symboler flyttet seg rundt om.

Kristian hadde også skaffet tilveie et godt utvalg utstyr som han viste og fortalte om. Avsluttnnigsvis fikk vi høre litt om satelittsystemer generelt og GPS spesielt.

En stor takk til Kristian for et meget interessant foredrag.

LA1KP Øivind