Nytt fra styret – Rundskriv og kontingentkrav på vei ut til medlemmene

4o log SmlSvært forsinket er nå rundskriv med kontingentkrav på vei ut til medlemmene.
Arbeidet med innflytting på Rommen og mye arbeid i forbindelse med å få ryddet ut fra bunkersen i Godals vei har tatt mye av styrets resurser.
Styret kan bare beklage at det har tatt alt for lang tid å få sendt ut dette, og håper på medlemmenes forståelse for forinkelsen.

Det positive er at vi nå begynner å komme iorden på Rommen, og at vi kan se fram til en høst med interessante møteprogram.