Referat fra medlemsmøte Onsdag 19. mars – Inntrykk fra Cebit v/ LA1KP

Godt frammøte med ca. 30 medlemmer denne Onsdagskvelden.

Formannen åpnet møtet og fortalte litt om styrets arbeid med å finne foredragsholdere til gruppemøtene. Det viser seg at det stadig blir vanskeligere, men styret har nå tatt grep bl.a. med egen manager som skal fungere som koordinator for dette.

Som reserveløsning hadde LA1KP forberedt noen inntrykk fra sin nylig avsluttede tur til Cebit utstillingen i Hannover.
Han startet å fortelle litt om sine generelle inntrykk fra denne elektronikkutstillingens utvikling de siste årene og spesielt om hvordan utviklingen på radiosiden vil kunne påvirke våre amatørbånd.

Det er lite svært radioamatørutstyr å se, men hos ICOM var det utstilt radioamatørutstyr med digital tale og muligheter for dataoverføring med opptil 128 kbps hastighet.
Dette systemet kalt D-star er utviklet i samarbeid med JARL, den japanske amatør radioorganisasjonen, og bl.a. med støtte fra japanske telemyndigheter. Utstyret har gjennomgått omfattende feltprøver.

Øivind viste endel overhead’s med tegninger og spesifikasjoner som forklarte grunnprinsippende i systemet.

Etter dette tok Øivind opp endel forkortelser og betydningen av disse, og forklarte også litt om Winlink systemet.

Temaet fenget tydeligvis tilhørerne, for det kom mange spørsmål fra salen.

LA1KP