Møtereferat fra 8. mars 2000 – Temakveld / Diskusjon

23 medlemmer hadde funnet veien til møtelokalet som var oppvarmet
med både el og ved.

Den opprinnelige foredragsholderen LA3XG, Bjørn hadde meldt forfall og sekretæren hadde i all hast tatt kontakt med LA4LE, Egil som sammen med LA3RC, Erik tidligere har tatt opp om det var et ønske med temakvelder der diverse praktiske og teoretiske spørsmål kan bli luftet.

Formannen LA9JHA minnet alle de tilstedeværende om Tante Sofie som hadde vært innom og at det ville vært fint om noen kunne ta en vaskesjau en gang i mellom gjerne på drop-in og gjerne flere sammen så går det fortere.

Hun introduserte LA3RC som styrte debatten og på forhånd hadde notert seg noen spørsmål og svar rundt kveldens tema.

Det første tema som ble tatt opp gjaldt nettspenning og spørsmålet om det skal være 0V mellom jord og den ene fasen. Eriks påstand var JA. Dette spørsmålet var noe mange kunne noe om og selvfølgelig var det noe man kunne merke på engasjementet. Det kom mange oppklarende og forklarende innspill fra salen, bl.a. fra LC5XAT, Kristian og LA4LE, og noe av forklaringen til at Erik ikke hadde 0V mellom jord og den ene fasen skulle være ”lekkasjer til jord” via tilkoplet utstyr til nettet som er med på å skape ubalanse i nettet. Problemet var likevel ikke helt løst da Erik kunne fortelle at han ikke bare hadde en liten gnist, men at halve spenningen lå der og at han kunne få en lyspære til å lyse. I følge ekspertene i salen var dette feil og måtte skyldes en feil i en trafo og ikke ubalanse på nettet. Spørsmålet ”og hva så? den eller ”hva er problemet” ble besvart med at bortsett fra faren for uønsket og farlige støt kan ubalanse mellom de to fasene og jord føre til støy. Kristian hadde deretter en forklaring på hvordan 3-fas spenningen genereres, forskjellen mellom resten av Europa og Norge/Albania og om hvordan man snik innfører en tilpassing til det europeiske systemet.

Erik tok tak i kabelen han hadde begynt på og gikk videre med problemstillinger knyttet til hans rigg(TS870) som var på 100W.
Hva betyr det? Salen nærmest kokte av overskuddsenergi. Alle følte seg vel på hjemmebane og mange fikk sagt noe; konklusjonen var at det er utgangseffekt som er interessant og at spillvarmen(de andre 100W av totalt 200W) er mindre interessante.

LA3RC klarte å holde tråden i tankeeksperimentet på en elegant måte.
Han fortalte at antenna hans hadde 50ohms coax og at fødepunktet var på 150ohm. Det kom mange kommentarer fra salen om dårlig antenne osv.
Er standbølgeforholdet 3:1 ? Bør han bruke antennetuner – eller fører det til tap av effekt. Det var delte oppfatninger om dette, men noen av de eldre og erfarne amatørene i salen fastslo at den innebygde bør brukes, særlig for å få all effekten ut av riggen…..

Oppsummeringen som deretter fulgte gikk mest på møteformen og valg av tema. Det er tydelig at de tema som ble tatt opp denne kvelden var svært interessante for alle de fremmøtte og at debatten nok kan fortsette en annen gang – kanskje også om antenner, coax-kabler mv. Temakveldene er kommet for å bli og var ønsket ikke som et reserveprogram i tilfelle forfall, men også som del av det faste møteprogrammet.

Kanskje forslaget om at de som har et praktisk spørsmål kan få komme med det enten på drop-in eller i starten av en vanlig møtekveld er noe vi burde innføre slik at vi alle kan dra nytte av den erfaring og kompetanse som finnes blant gruppens medlemmer.

LA4XT Ragnar