Inntrykk fra Oslogruppens generalforsamling 27. februar 2013

27022013 8oka 5fra formFullt hus og god stemning på generalforsamlingen i år. Ny formann er LA8OKA Martin


Hele 30 stemmeberettigede var til stede når formannen LA5FRA Paul åpnet møtet. LA6CSA Pål ble valgt til ordstyrer og som referenter ble LA5FRA Paul og LA5OM Steinar valgt.

genfors27022013 1Styrets beretning ble godkjent uten særlige merknader, deretter ble som sedvanlig regnskaper og budsjett gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble lest og regnskapet godkjent med merknad om feil i posten renteinntekter.
Budsjettet ble godkjent og kontingenten vedatt til Kr. 390,- for 2013. Halvparten for hustandsmedlemmer og juniorer.

Etter noe diskusjon trakk styret sitt forslag til lovendring da generalforsamlingen anså intensjonen i forslaget som dekket av de eksisterende lovene.

Det var deretter tid for valg:
Oslo-gruppens nye formann er LA8OKA Martin som ble valgt for ett år. Han får følge av viseformannen LA4GF Frode, sekretær LA6CSA Pål, og styremedlem LA8FTA Bill. Varamedlemmer til styret er LB8GE Trond og LA4CIA Levi.
LA6ASA Bengt er styremedlem, LA3PK Jan Helge er kasserer men disse var ikke på valg i år.

For fullstendig referat fra årets generalforsamling viser vi til det offisielle referatet som vil foreligge om kort tid.

LA1KP Øivind