Nytt fra styret 13. jan 2014 – LA4O har fått diplom fra SAC testen 2013

Fin innsats i fra våre operatører i denne testen. Husk – er du interessert i å kjøre tester fra LA4O, så si ifra til en i styret.

la4o sac 2013 ssbw