Melding om Silent key – LA4LE Egil Indrebø

LA4LE SK m kransEgil var født 24. mai 1932 og døde 1. juli 2019.

Egil var aktiv radioamatør gjennom mange år fra slutten på 1950 tallet og fram til for få år siden. Han hadde bl.a verv som sekretær og HQ medlem i NRRL i mange år på 1970 tallet.
Egil har også vært formann, viseformann, styremedlem og varamedlem til styret i Oslo-gruppen i perioder fra 1960 og fram til 1979 .

Egil deltok regelmessig på møter og andre aktiviteter i Oslo-gruppen helt fra slutten av 50 tallet og fram til de første årene på 2000 tallet. Egil var aktiv bidragsyter og da også holdt en rekke lærerike foredrag innenfor temaene antenner og støy på gruppemøter i LA4O. 

 

Egil holdt sist en serie med foredrag om støy i 2001 sammen med LA4QE og LA3RC.

LA4LE hadde hytte på Skotterud ikke langt fra Morokulien, og tilbrakte mye tid og var mye aktiv på radio derfra etter at han ble pensjonist.
 
Mange eldre radio-amatører i Oslo/Østlandsområdet vil også huske Egil som ansatt i det som den gang var radiostøykontrollen i Teledirektoratet. Egil kom i den sammenheng ofte med god råd og bistand til radio-amatører som forstyrret naboenes radioer, TV-er og stereoanlegg.

LA4LE ble slått til Ridder av Den Gyldne Nøkkels Orden i 1979 for sin innsats for radioamatørsaken.  

Vi lyser fred over LA4LE Egil Indrebø sitt minne.

LA4LE Egil Indrebø bisettes fra Ski middelalderkirke torsdag 11. juli 2019 kl: 13:00

LA1KP Øivind