Medlemsmøte på Rommen: my-idbox.com – GLOBAL SYSTEM FOR IDENTIFICATION – AUTHENTICATION – AUTHORIZATION – onsdag 6.10 kl. 19.30

Using FVR (Finger Vein Scanning) as means for identification purposes for a multitude of applications. The main thing is that each individual own og control the usage of their own identity.

LA8WAA Arild vil fortelle litt om hvordan my-idbox ble til og hvilken mulig fremtid vi i dag ser for internasjonal suksess. Oppmøte fra kl 19.00 – foredraget starter kl. 19.30. Velkommen!