Referat fra medlemsmøte Onsdag 07. mars 2012 – IARU v LA2RR Ole

07032012 LA2RR smlDenne kvelden hadde vi besøk av LA2RR og fikk bl.a. høre om hva som skjedde på World Radio Conference 2012, og som har betydning for oss radio-amatører.

Oslogruppen av NRRL- Referat fra medlemsmøte 7. mars 2012.
Visepresidenten i IARU LA2RR: Om vervet som VP, siste nytt fra WRC-1 og litt om IARU’s jobbing i forhold til ITU.

Ole, LA2RR, innehar vervet som visepresident i IARU. Det er de enkelte lands nasjonale foreninger som er medlemmer i organisasjonen. (De nasjonale foreningene representerer således enkelt medlemmene) IARU har ca. 170 medlemsland som igjen er organisert i 3 regioner.

IARU ledelsen består av president, vice president og sekretær, mens ARRL med sine store ressurser trer inn med støttefunksjoner til sekretariatet. IARU’s president er fra Canada.

Visepresidentens oppgaver er:

· Deltagelse på WP5A møtene; 2 årlige møter a 14 dager i Genève
· Deltagelse på WRC (World Radio Conference).
· Møter opp eller leder tekniske komiteer som forbereder IARU’s input til WP-møtene.
· Møte med ITU funksjonærer vedr saker i forbindelse med nødsamband, «ham» satellitter, etc.
· Deltagelse på IARU’s regionale konferanser med varighet over en uke.
· Virtuelle møter over Skype.
· Kontakt med presidenten, sekretariat og andre sentrale IARU «officers»
· Delta på store radioamatør utstillinger som Dayton, Friedrichshafen, Tokyo Ham fair + sammenkomster og utstillinger i ITU regi.

Visepresidentens jobb er ulønnet, men han får refundert sine kostnader. En liten del av NRRL’s medlems kontingent videreformidles således til IARU

ITU (International Telecommunication Union) er et FN organ med hoved kontor i Genève.
Organet administrerer frekvens spekteret. Amatør radio hører inn under Study Group 5, Working party 5A. World Radio Conference (WRC) arrangeres hvert 3-4 år. Her revideres, endres og gjøres nødvendige modifikasjoner i IARU’s regelverk. Dertil diskuteres tekniske krav, utstråling, frekvensdeling med andre tjenester, etc. Det er 3000 delegater til konferansen, og plenumsmøtene oversettes simultant til 6 språk. Radioamatørstasjonen 4U/WRC er QRV under konferansen.

I år ble radioamatørene tildelt et nytt frekvens bånd, 472-479 khz. Men vi har sekundær status her.
Det er således viktig at dets jekkes at frekvensen er ledig før sending begynner. Man må også merke seg at for norske radioamatører er ikke tildelingen av nye frekvenser gyldig før PT har endret sine forskrifter. Det er ingen selvfølge at radioamatørene tildeles nye frekvensbånd. Spesielt innen mobilt bredbånd er det et press for å ta i bruk nye frekvenssegmenter.

En spesiell honnør til Ole som ofrer mesteparten av sin ferie og fritid for «radioamatørsaken».
24 medlemmer møtte opp denne kvelden.

LA3PK