Referat fra SSA Portabeltest vår og høst 2023

Det ble benyttet det spesielle klubbkallesignalet LA4O100/P, i anledning klubbens 100 års-jubileum. Oslogruppen benytter anledningen til å takke SSA for denne hyggelige testen, og vi gleder oss til å delta neste år!

Vår 2023

Denne søndagen fant seks av gruppens medlemmer veien til Ekeberg. Noen kom med bil, andre med buss, og to av deltakerne syklet. QTH var grøntområdet ved tidligere Utsikten Cafe (Cafe Thalén), som nå er nedlagt. Dette er Ekebergskråningen naturreservat, som også er POTA-lokasjon LA-0335.

Det var en solfylt mai-dag med blå himmel og mye varme, hyggelig radioprat, testkjøring og nydelig eplekake. Det ble montert opp flere antenner, men hovedaktiviteten var på en Windom-antenne og en Sotabeam Bandhopper IV for 40m. Av radioer ble det benyttet Icom 705 og Elecraft KX3.

Selv om deltakerne håpet på god aktivitet på begge bånd, viste det seg at 40m definitivt var stedet å være denne dagen. Resultatene fra 80m var litt mer dempet, men deltakerne beholdt humøret og kjørte på med QRP-operasjonen med <5W for poeng-multiplikator.

Operatørene som bidro til denne vellykkede dagen var LA4VD Carl-Frederik, LB6AJ Eskil, LB6EJ Thor, LB7PI Anett, LB8BG Christian og LB8IH Fredrik.

Oslogruppen kom på 6. plass i denne omgangen i klassen MULTI-SSB med 1077 poeng etter 17 QSOer.

Høst 2023

Som en sterk kontrast til vår-omgangen, var denne søndagen regnfylt og grå, men det stoppet ikke Oslogruppen fra å delta i testen.

Hønefoten utfartsparkering i Maridalen, grid square JP50ja, ble valgt som QTH. Der rigget LB7SJ Nina, LB6EJ Thor og LB6AJ Eskil opp med en Sotabeam Bandhopper IV-antenne og en ATAS-120A fra Yaesu. Radioene som ble benyttet var Icom 705 og Xiegu X6100. Klassen var MULTI-SSB, og Power Multiplier 03, da det ble benyttet <5W ut fra radioene.

Det var relativt trangt å operere i en personbil. Det måtte luftes noen ganger underveis, da det ble en del kondens inne i bilen. Det ble ført logg på papir, og operatørene erfarte at det skulle vært tatt med en passende plate til å skrive på, da bladet Amatørradio som underlag for loggearket ikke var gunstig. Operatørene har nå gått til innkjøp av ordrebrett (plate med klemme).

Totalt ble det loggført 13 QSOer på 40m og 80m, de to båndene som inngår i testen. Poengsum utregnes av arrangør, og vil bli publisert på Contestspalten på et senere tidspunkt, sammen med resultatet.