Referat fra medlemsmøte Onsdag 05. feb 2014 – Vi ser på ICOM IC-7100

IC 7100 05022014 smlLA1KP Øivind har hatt denne riggen noen måneder -og fortalte litt om sine erfaringer og de muligheter denne nye riggen gir, godt assistert med kommentarer og bistand fra andre som også har riggen !


Oslogruppen av NRRL – Referat fra medlemsmøtet onsdag 05 feb. 2014
Presentasjon av IC-7100 v/LA1KP Øivind

Møtet ble åpnet av formannen LA8OKA Martin, og det var mer enn 30 medlemmer tilstede.

Innledningsvis minnet vi LA9VL Magne som gikk silent key 31 jan 2014.
Magne bodde tidligere i Oslo men flyttet senere til Nittedal. Han var spesialt aktiv på de lavere HF båndene og blir spesielt savnet av «old timerene» som lærte ham godt å kjenne.

Martin informerte om en liten prisoppgang på brus, kaffe og kaker ettersom denne virksomheten er noe arbeidskrevende og gir nesten ikke bidrag til gruppekassen.
Som oppfølging fra siste gruppemøte ble det nevnt at 4 medlemmer har besluttet å bygge den presenterte «voice keyer». LA8OKA og LA7WRA besørger oppfølgingen her. Neste onsdag er det prøve eksamen for etternølerne fra kurset. Håpet at det vil resultere i flere lisenser etter hvert.

05022014 la1kp bDeretter ble ordet gitt til Øivind som presenterte sin nye og allsidige rig IC-7100. Stasjonen kom på markedet høsten 2013, men den var annonsert lang tid i forveien. I Europa ble introduksjonen utsatt, muligens grunnet EU/CE krav.

Det spesielle med denne stasjonen er at den:

· Benytter touch skjerm for styring
· Har innebygget 4m. som standard
· Er meget godt egnet for fjernstyring ( Remote )
· Har D-star på alle bånd, men pass på båndbredde kravene
· USB tilkobling for digitale modes
· Masseminne (SD kort) opptil 32 GB for opptak fra både TX og RX

Spesifikasjoner for TX:
· Uteffekt: HF 100w, 4/2m 50w, UHF 35w
· Stømtrekk: maks 22A
· Modulasjon: SSB, AM, FM, CW,DV (D-star)
· Spurious: HF-50db, 50mhz-63db, VHF/UHF-60db
· Bærebølge: -50db
· Uønsket sideband:-50db

Følsomhet for RX:
· SSB, CW (10db S/N) 0.15 mikrovolt (1.80-30 mhz) preamp on
· 0,12 mikrovolt (50 mhz) preamp on
– 0,15 mikrovolt (70 mhz) preamp on
· 0,11 mikrovolt (144/430 mhz) preamp on

Menyene har mange likheter med IC-7000 og IC-7410. Mottaker og vifte er stillere enn i IC-7000.
Mottakeren oppleves som mer følsom og vassere enn på TS-2000.
Det følger med en omfattende instruksjonsbok på CD rom. De første modellene hadde problemer med touch screen og klikk lyder, men disse problemene skal nå være løst.

Trenger ikke PC ved remote kjøring dersom man benytter “remoterig box’ene” og det er mulighet for å skru transceiveren helt av. Det er tilkoblingsmulighet for GPS. Fronten kan ikke smekkes på riggen men det finnes feste for montering i bil, separasjonskabel følger med. Passbåndtuningen kommer grafisk opp i displayet. Det tar lang tid å lære seg alle funksjonene, men å komme i gang går greit. Den innebygde høyttaleren er god. Automatisk tuner kan kobles til. Riggen er mindre følsom på fall i batterispenning enn mange andre Icom stasjoner.

Brukererfaringene er overveiende positive. Prisen er relativt hyggelig, ca. 14.000 i Norge. Mange medlemmer har skaffet seg denne stasjonen allerede.

Takk Øivind, det kommer nok flere til etter din presentasjon.

-3pk